Проектът „Светът на траките“ е одобрен за финансиране

118

Осигурените средства са над 8.6 млн. лева

С решение на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ от 8 ноември е одобрено проектно предложение „Светът на траките“ с бенефициент Община Казанлък. Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР е по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, съобщиха от пресцентъра на Община Казанлък.

Проектът е на обща стойност 8 657 364 лв. Одобреното финансиране от ОПРР чрез Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 6 735 429 лв., а останалата сума от 1 921 935 лв. е осигурена още през август от Фонда за устойчиви градове.

Основната цел на „Светът на траките“ е развитието на конкурентоспособен и целогодишен туризъм в община Казанлък. Необходимото условие за това е създаването на интегриран туристически продукт, който обединява тракийските гробници в Долината на тракийските владетели. Те са обявени за културно наследство с „национално“ значение, част от сериен обект „Царският некропол на тракийския град Севтополис“, а Казанлъшката тракийска гробница е обект на културно наследство със „световно“ значение под егидата на ЮНЕСКО. Тракийските гробници притежават значителна историческа и естетическа стойност поотделно, но единствено цялостно представени може да бъде разгърнат техният пълен потенциал на културно-туристическа атракция за най-пълноценно представяне на цивилизацията на древните траки, уточняват от Общината.

Проектът „Светът на траките“ включва възстановяване и опазване за бъдещите поколения на Тракийската гробница и култов комплекс „Оструша“, изграждане на велоалея от град Крън до град Шипка, за да бъде осигурен и велосипеден достъп за посетителите до тракийското културното наследство в Долината. По проекта се предвижда и изграждане на многофункционален туристически комплекс – „портал“ за посещение на цялата Долина и древните гробници, разположени в нея.

Изпълнението на проекта е със срок от 24 месеца.

(СН)