Продължава приемът на заявления за помощи за отопление, първокласници и осмокласници

147

Продължава приемът на заявления за помощи за отопление, както и за еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и осми клас в Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора. Крайният срок за помощта за отопление е 31 октомври, а за учениците срокът изтича на 15 октомври.

Помощи за отопление досега са заявили 1117 души, като отпуснатите до момента са 388. Издадени са 113 заповеди за отказ, останалите са в процес на обработка.

Размерът на помощта през отоплителен сезон 2021-2022 г. е 523.55 лв. за едно домакинство.

Еднократна помощ за първокласници до днес са заявили 474 родители, а желаещите да получат помощ за ученици, записани в осми клас, са 118. Помощта за учениците е в размер на 300 лв., а изплащането става на два пъти – 150 лв. при подаване на заявление и 150 лв. след записване на детето за втори учебен срок. Не се прилага доходен критерий, необходимо е ученикът да е записан на училище, за което се представя удостоверение от учебното заведение, уточниха от Дирекция „Социално подпомагане“.

Нови 266 пенсионери с размер на пенсията между 300.01 лв. и 369 лв. са получили и еднократната целева помощ за хранителни продукти за месец май, 839 е броят на възрастните хора, получили 120-те лева за месец юни. Тази помощ ще бъде изплащана до края на годината, като ще бъдат включвани нови лица, междувременно придобили право на пенсия в диапазона 300.01 лв. – 369 лв., и не са били включени в предишни плащания, както и лица, чиято пенсия е била индексирана до размера в същия диапазон.

(СН)