Проверяват стълбове и електрически табла в Стара Загора

148

Със заповед на кмета на Стара Загора Живко Тодоров са назначени работни групи, които да извършват проверки на терен за необезопасени стълбове на електропреносната мрежа, стълбове на уличното осветление, стълбове от електрическата система на градския транспорт, електрически табла, светофарни уредби, електронни информационни табла на спирки на градския транспорт, съобщиха от пресцентъра на Общината. Целта е да бъде елиминиран рискът от възникване на инциденти, свързани с електрическата система от градската инфраструктура.

Проверките ще бъдат извършвани от екипи, в които са включени експерти от отделите „Устройство на територията“, „Инспекторат“ и „Инвеститорски контрол“ към Община Стара Загора, както и представители на фирма „Ел контрол“.

От главните специалисти на административните бюра в Стара Загора ще бъдат направени инспекции и на всички временни преместваеми обекти и съоръжения, както и рекламно-информационни елементи, свързани към електропреносната мрежа.

Проверки ще бъдат извършвани във всички населени места в общината. Срокът за приключване на дейностите по контрол е 22 март. Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на секретаря на Община Стара Загора Делян Иванов.

(СН)