Проверките на „Къщи за гости“ в Старозагорска област не са установили нарушения. Засега!

194
Къщата за гости, тоест семейният хотел "Био Релакс" в Павел баня беше проверен на 25 юни. За него фирма "Био Релакс 56" ЕООД е получила от Програмата за селските райони над 300 000 лв.

Общо 12 са т.нар. „Къщи за гости“, които подлежат на проверки от Държавен фонд „Земеделие“ в Старозагорска област. На 21 юни в региона са стартирали първите обследвания на бенефициенти, които са получили финансиране за подобни обекти във вече отминалия програмен период 2007 – 2013 г. Проверките продължават и в следващите дни, а крайният срок за тяхното приключване е 30 юни.

Общо 270 са обектите в страната, на които се прави пълна ревизия. Важно уточнение е, че това са къщи за настаняване на гости, чийто мониторингов период все още не е изтекъл.

„В рамките на нашите проверки се извършва ревизия на два етапа. Първият е да се види дали тези обекти функционират действително като места за приемане на туристи. Към момента проверените къщи имат обява в интернет сайт, а част от тях дори разполагат със собствени сайтове. В този смисъл първичната част от ревизията показва, че проверяваните къщи действително приемат гости“, заяви директорът на Областната дирекция на ДФ „Земеделие“ в Стара Загора Мехмед Зейнел. Той посочи, че в рамките на проверките попада и цялостен документален анализ, който приключва с доклад, изпращан до централата на ДФ „Земеделие“ в София. Обследването на документите на всеки един бенефициент е в посока на установяване дали къщата е регистрирана според закона, дали спазва изискуемите разпоредби, дали притежава всички разрешителни режими и лицензи. Наред с това се извършва и икономически анализ на изпълнението на бизнес плана, на база на който кандидатстващият е получил одобрение за финансиране. Мехмед Зейнел уточни, че едва след изготвянето на цялостните доклади ще стане известно дали документално всички бенефициенти в Старозагорска област са спазили на 100% законодателството, или са допуснати пропуски и нарушения.

След изготвянето на цялостен доклад от страна на Държавен фонд „Земеделие“ той трябва да бъде предаден на министъра на земеделието, горите и храните Десислава Танева. По всяка вероятност това ще се случи в първата половина на месец юли. Самият доклад ще бъде предоставен на медиите, които ще могат да се запознаят подробно с реализираните проверки в страната.

Директорът на ОД на ДФ „Земеделие“ в Стара Загора подчерта, че настоящите проверки обхващат единствено къщите, реализирани с европейско финансиране от програмния период 2007 – 2013 г., тъй като в настоящия период няма сключен договор за подобно финансиране. Такова е предвидено по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. Към този момент по нея обаче не е сключен нито един договор с бенефициенти.

Живко ИВАНОВ