Проверките за столовото хранене на учениците в Казанлък установиха нарушения

36

На училищните директори и фирмите-доставчици е разпоредено да отстранят несъответствията

Серията от проверки на столовото хранене на учениците в казанлъшките училища, започнала на 5 октомври т.г., приключи. Те бяха провокирани от сигнали на родители във Фейсбук и извършени от комисия с представители на Община Казанлък, РЗИ – Стара Загора, Областна дирекция по безопасност на храните и директори на училищата.

Проверките са констатирали нарушения, свързани както с организацията на процеса от страна на директорите, така и на фирмите, осигуряващи храната – ЕТ „Янко Мермеклиев“ и „Йоги 5“ ЕООД.

Предвид факта, че Община Казанлък само отдава столовите помещения под наем, а директорите на училищата са тези, които осъществяват контрола по качеството, количеството на храната и самия организационен процес, кметът Галина Стоянова издаде заповеди, с които напомня на директорите на учебните заведения вменените им отговорности и задължения по отношение на столовото хранене.

За фирмите, които приготвят и доставят храната на учениците, кметът на община Казанлък разпореди да бъдат отстранени констатираните нарушения и предупреди, че при следващо нарушение договорите им ще бъдат прекратени.

От Община Казанлък напомнят на родителите да бъдат бдителни и при съмнение за нередности по отношение на столовото хранене на децата им да информират по надлежния ред директора на съответното училище. Междувременно Общината ще продължи да извършва спонтанни проверки на фирмите, осигуряващи храната в учебните заведения, целогодишно за периода на договорите им.

(СН)