Приеха бюджета на община Казанлък без гласовете на БСП

89

С 28 гласа „за“ Общински съвет Казанлък прие в понеделник на второ четене бюджета на общината за 2019 г. Общата му стойност е 58 618 958 лева, което е с над 8 милиона лева повече от миналогодишния. Против бюджета гласуваха четирима общински съветници от БСП, а петият – настоящият общински председател на казанлъшките социалисти Румяна Друмева, въпреки присъствието си на общинската сесия не е взела участие в гласуването.

Въпреки бойкота на петимата социалисти бюджетът на община Казанлък е факт и той ще продължи общинските политики за подобряване на инфраструктурата в детските градини и училищата, стана ясно по време на сесията.

След почти изцяло обновени училища и детски градини на територията на общината през 2019 година са предвидени средства за реконструкция на ОДЗ No 17 и ОДК „Свети Иван Рилски“ в Казанлък. Ще се работи по обновяване на дворните пространства и уредите за игра на деца от детските градини и ясли, ремонти на училищните спортни салони.

Ремонт на сградата на най-голямото здравно заведение за извънболнична помощ ДКЦ „Поликлиника Казанлък“ ЕООД е сред приоритетите с предвидени 907 733 лв. по линия на Националния доверителен екофонд и 15% съфинансиране от общинския бюджет – 136 160 лв.

Извън задължителните промени по данък „МПС“, с минимални ставки за старите автомобили, други увеличения в данъците и таксите на казанлъчани няма да има през 2019 година. За гражданите и юридическите лица промяната в такса „Битови отпадъци“ ще бъде поета с дофинансиране от местни дейности в рамките на 549 796 лв. заради повишените отчисления на тон отпадък, който през 2019 г. ще бъде 57 лева.

Повече средства са заделени за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа и на тротоарите, както и възстановяване на съществуващите велоалеи и изграждане на нови.

Предстои изграждането на нови междублокови пространства и въвеждане на модерни екологични електробуси по първи етап от проекта за „Интегриран градски транспорт“.

Новият бюджет предвижда и завишен контрол за спазване на обществения ред в източната част на града, където ще бъде изградено видеонаблюдение. За подобряване на контрола за спазването на общинските наредби е предвидено разкриването на 5 щатни работни места в общината.

„С тазгодишния бюджет на община Казанлък си поставяме за цел още по-доброто стопанисване на общинската собственост, така че тя да носи дълготрайни приходи и да има социална полза за жителите“, коментира кметът Галина Стоянова.

През 2019 г. предстои реализацията на няколко социални проекта, най-големият сред които е изграждането на единствения по рода си в региона Дневен център за хора с деменция.

Като атрактивен туристически продукт Община Казанлък ще работи за привличане на европейски средства и реализация на проекта „Света на траките“, който обединява културно-историческото наследство на Долината на розите и на тракийските царе.

Галина Стоянова отбеляза, че община Казанлък никога не е завършвала с толкова голям преходен остатък от местни дейности. Той е над 4 млн. лева, в това число отпуснатите с постановление на Министерски съвет 1 750 000 лв. за Казанлък.

„Предлагаме бюджет на стабилна община, в която могат да се правят разумни политики, като се предлагат разумни приходи и разумни разходи. Бюджет 2019 е във възможностите да реши тези политики“, обобщи кметът на Казанлък.

По време на сесията общинските съветници гласуваха и повишаване на доходите в различни сфери на общинските дейности. С 10% средно ще бъдат увеличени заплатите в общинска администрация, общинското предприятие „КД и ПИС“, 5-те звена към общинската администрация се включват и културните институти, социалните дейности – „Домашен социален патронаж“.

(СН)