Прекратиха мандатите на четирима от КЕВР

739
Новите членове на КЕВР ще са ясни до края на април

След жребий днес бяха прекратени мандатите на четирима от досегашните членове на Комисията по енергийно и водно регулиране.

Това са Александър Йорданов /Обединени патриоти/, Георги Златев /БДЦ/, Валентин Петков /РБ/ и Ремзи Осман /ДПС/. Съгласно приетите процедурни правила се проведоха три групи тегления. Това се прави, за да не се получи така, че да бъдат сменени всички членове на някой от съставите в КЕВР.

При първото теглене от комисарите в сектор енергетика – Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонова, се прекратиха мандатите на Александър Йорданов и Георги Златев. При второто теглене от двамата комисари от ВиК сектора – Валентин Петков и Димитър Кочков, бе прекратен мандатът на Валентин Петков.

Третият жребий направи избор между икономическия и юридическия комисар – Светла Тодорова и Ремзи Осман, като бе прекратен този на Ремзи Осман. До 17 април ще се правят предложения за нови членове на КЕВР. Очаква се от началото на май Комисията за енергийно и водно регулиране да заработи с нов състав.

Източник:dir.bg