Прекратиха мандатите на четирима от КЕВР

75
Новите членове на КЕВР ще са ясни до края на април

След жребий днес бяха прекратени мандатите на четирима от досегашните членове на Комисията по енергийно и водно регулиране.

Това са Александър Йорданов /Обединени патриоти/, Георги Златев /БДЦ/, Валентин Петков /РБ/ и Ремзи Осман /ДПС/. Съгласно приетите процедурни правила се проведоха три групи тегления. Това се прави, за да не се получи така, че да бъдат сменени всички членове на някой от съставите в КЕВР.

При първото теглене от комисарите в сектор енергетика – Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонова, се прекратиха мандатите на Александър Йорданов и Георги Златев. При второто теглене от двамата комисари от ВиК сектора – Валентин Петков и Димитър Кочков, бе прекратен мандатът на Валентин Петков.

Третият жребий направи избор между икономическия и юридическия комисар – Светла Тодорова и Ремзи Осман, като бе прекратен този на Ремзи Осман. До 17 април ще се правят предложения за нови членове на КЕВР. Очаква се от началото на май Комисията за енергийно и водно регулиране да заработи с нов състав.

Източник:dir.bg