Представят възможностите за финансиране чрез ФИ

132

На 17 май Областен информационен център – Стара Загора, организира провеждане на информационни срещи на тема: „Възможности за финансиране чрез Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ в Стара Загора и Казанлък.

Представители на Фонда и финансовите посредници ще предоставят информация за финансовия инструмент за микрокредитиране със споделен риск по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и предстоящите финансови инструменти по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Събитието е насочено към представители на бизнеса и активни млади хора от региона, търсещи възможности за реализиране на своите бизнес идеи.

В Стара Загора информационната среща ще се проведе в зала на Комплекс „Форум“, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ 94 от 10:15 часа, а в Казанлък – на ул. „Искра“ No 25, зала 28, ет. 2 от 16:00 часа.

Финансовите инструменти (ФИ) са използвани за пръв път в България през предходния програмен период 2007-2013 г. чрез инициативата JESSICA за градско развитие и инициативата JEREMIE за финансиране на МСП. Те представляват специализирани финансиращи схеми, които ще играят все по-голяма роля в бъдеще, като все по-голяма част от бюджета на ЕС се заделя за тях, уточняват от ОИЦ.

(СН)