Представиха предварителния проект на новия ОУП на Стара Загора

32

Днес в зала „П. Р. Славейков“ пред Общинския съвет беше представен предварителният проект за новия Общ устройствен план на община Стара Загора от арх. Мила Никифорова и арх. Георги Митрев – част от проектантския колектив, изпълнител на проекта. На срещата присъстваха също гл. архитект на Община Стара Загора Виктория Грозева, архитекти и членове на администрацията.

Проектантският екип представи своята концепция за устройствено и икономическо развитие на Стара Загора, като изтъкна стимулаторите за икономическо и пространствено развитие, а именно благоприятното географско положение като пресечна точка на национални и трансевропейски транспортни коридори. Сред предимствата за икономическо развитие са още термалните извори, богатото културно наследство и процесите на разширение на производствените зони.

Пред присъстващите бяха съобщени и проблемите, и ограничителите на икономическото и пространствено развитие като прекомерна концентрация на производствени обекти в града, липсата на промишленост по селата. Насоките, които начертава новият ОУП, включват изграждането на шест селищни групи и формиране на т.нар. „вторични центрове“. Част от концепцията на плана съдържа развитие на нови индустриални зони, жилищни квартали и вторични градски центрове, както и подобряване на главната улична мрежа. Предвижда се по-голямо нарастване на урбанизираните територии и развитие на пътната инфраструктура. Специално внимание е отделено за развитието на курорта „Старозагорски минерални бани“.

На срещата беше обсъдено и бъдещото развитие на общината с две нови връзки с АМ „Тракия“ – при село Калояновец и по пътя за Раднево.

Предстоят съгласувателни процедури в заинтересовани централни и териториални администрации и обществено обсъждане на предварителния проект за ОУП.

(СН)