Председателят на Комисията по финанси и бюджет към ОбС Николай Николов: Бюджетът на Стара Загора за 2020 г. е максимално насочен към гражданите

570

– Г-н Николов, на 13 февруари Общински съвет Стара Загора предстои да гласува Бюджет 2020 г. През последните 2 седмици финансовата рамка от 148 370 000 лв. премина на обсъждане през отделните комисии. Как приемат отделните групи в местния парламент бюджета на Община Стара Загора за настоящата година?

– Във всички комисии към Общински съвет Стара Загора Бюджет 2020 бе приет единодушно. В 5 от комисиите той бе подкрепен с пълно мнозинство, а в останалите 5 имаше отделни единици от колегите, които се въздържаха или гласуваха против, но това е нещо нормално. Доволен съм от диалога и конструктивния дебат през тези две седмици и се радвам, че всички съветници си дадоха ясна сметка, че това е възможната финансова рамка за Стара Загора през настоящата година, с която ние трябва да оперираме и да се съобразяваме.

– По време на дискусиите в отделните комисии появиха ли се предложения, които да бъдат включени в окончателния вариант на Бюджет 2020, който предстои да гласувате?

– Между първото заседание на ръководената от мен Комисия по финанси и бюджет и заключителното, на което отново разгледахме окончателния вариант на финансовия документ на Община Стара Загора, нямаше нови предложения. Факт е, че в отделните комисии се появиха препоръки и изказвания, но конкретни предложения не бяха направени.

– Задавам този въпрос, тъй като непосредствено след общественото обсъждане на 22 януари от БСП представиха пакет от социални мерки, в който попаднаха еднократна помощ за новородени и осиновени деца от 1000 лв., поемане на таксите в детските градини и ясли, 800 хил. лв. за ремонт на училищни дворове и др.

– Колегите от БСП изказаха тези свои предложения, но по процедура те не бяха входирани, за да влязат като конкретни мерки в бюджета. Предложените от представителите на левицата социални мерки по същество са добри и смислени, но проблемът е, че те са изпълними в рамките на около три бюджета. Макрорамката на Община Стара Загора е така направена, че приходите и разходите да бъдат еднакви. Това означава, че се цели да бъде избегната необходимостта от поемането на излишни кредити и задължения. Добрият бюджет е балансираният бюджет и този е точно такъв. Община Стара Загора много точно е поставила акцентите върху образованието, здравеопазването и отделните проекти. Това са приоритетите в третия мандат на кмета Живко Тодоров. Когато говорим за разумно харчене на средства, за предвидимост и балансиран подход, не можем да не споменем високия кредитен рейтинг, който една международна компания като „Стандарт енд Пуърс“ поставя на Община Стара Загора. Ето защо е наистина важно да не допускаме отклонение от зададената финансова рамка и да не нарушаваме баланса между приходна и разходна част. Същевременно виждаме една повече от амбициозна инвестиционна програма за 2020 г. Тук искам да подчертая и активността на местната администрация по отношение на европейските проекти. Стара Загора е една от водещите общини по показател спечелени и реализирани проекти. Наред с европейското финансиране Общината отделя значителен ресурс от общинския бюджет за изпълнение на ремонти като тези на бул. „Крайречен“, ул. „Иван Вазов“, кръговото кръстовище, което предстои да бъде окончателно изградено в южната част на града. Да не забравяме в тази връзка и реализираните дейности в сферата на културата и културната инфраструктура – Културен център „Стара Загора“, „Литературна Стара Загора“, Центъра за даровити деца.

– Когато говорим за един бюджет, неминуемо погледите са насочени към неговата разходна част и това как точно ще бъдат разпределени средствата за изпълнение на отделни политики и дейности. В този смисъл отговарят ли на нарастващите изисквания на старозагорци предвидените 148 млн. лв.?

– Тук е моментът да спомена отново развръзката около такса смет и тези близо 1.4 млн. лв. по-малко, с които ние влязохме в 2020 г. Това е една дупка във финансите на Община Стара Загора, която не бива да бъде забравяна и трябва да се припомня. В този смисъл ще кажа, че се прави всичко възможно, при тази бюджетна рамка, да бъде отговорено на всички изисквания на гражданите. Предстои голяма част от услугите да бъдат електронизирани, неминуемо ще бъде подобрена работата и на администрацията. Същевременно предстои изпълнението на нови проекти като реконструкцията на Зоопарка, Руския пазар, разширението на ул. „Капитан Петко“, скейтплощадката в парк „Артилерийски“, както и изграждането на многофункционалната зала, за която бяха получени над 4 млн. лв. с помощта на министър-председателя Бойко Борисов. Това съоръжение е една от големите цели в третия управленски мандат на Живко Тодоров. Такъв е и проектът за новите 33 електробуса, с които Стара Загора предстои да се сдобие. Да не забравяме и цялостния ремонт и обновяване на Станционната градина, в която ще бъде поставено видеонаблюдение. Всичко това, което изброих, свидетелства за голямата амбиция, която има настоящото ръководство на Общината.

– По време на общественото обсъждане на проектобюджета за 2020 г. едно от първите питания бе свързано със средствата, предвидени за селата. Какво е отделено за малките населени места в общината?

– Малките населени места имат своето място във всеки един бюджет на Община Стара Загора през последните 10 години. Разбирам кметовете и жителите на селата, които искат да виждат всичко да се случва по-бързо, но нека не забравяме, че нашата община се грижи и отделя ресурс за цели 51 населени места, които дори нямат правото да кандидатстват по нито един европейски проект. Това налага всякакви дейности да бъдат финансово обезпечавани през общинския бюджет. Уверявам ви, че в този бюджет е заложена сериозна сума за поддръжка и ремонти по селата. Говорим за около 4.7 млн. лв. В село Борилово например предстои да бъде изградена изцяло нова библиотека за 120 хил. лв. Предвидили сме и подобряване на инфраструктурата в този тип населени места. Всичко, което Живко Тодоров е обещал и обявил като приоритети, ще бъде изпълнено.

– Преди дни стана известно, че Общината ще се ангажира с изграждането на общежитие за децата в школата на ПФК „Берое“ в Стара Загора. Общата сума възлиза на 960 хил. лв…

– Искам да подчертая, че това е една инициатива на моя колега Деян Димитров, както и на изпълнителните директори на ТЕЦ „Марица изток 2“ и футболния „Берое. Тази сума от 960 хил. лв. е дължим данък-дарение, който дружеството дължи на Община Стара Загора. След като средствата бяха преведени, сега предстои да стартира проектирането на сградата, която ще се намира зад източната врата на едно от тренировъчните игрища зад самия стадион. В общежитието наред с легловата база ще има и стол за хранене и фитнес. Стара Загора и в частност „Берое“ ще разполага с един изцяло завършен футболен комплекс, в който да развива потенциала на своите млади таланти. Отборът и децата заслужават подобно съоръжение.

– Г-н Николов, защо на 13 февруари Вашите колеги трябва да гласуват в подкрепа на Бюджет 2020 г. на Община Стара Загора?

– Смятам, че в разговорите до момента всички колеги си дадоха ясна сметка, че проектобюджетът е максимално насочен към гражданите на Стара Загора, към социалната политика, здравеопазването и образованието. Ето защо вярвам, че той трябва да получи максимално широка подкрепа при разглеждането му в зала.

Интервюто подготви:
Живко ИВАНОВ