Правителството днес одобри Плана за възстановяване и устойчивост

73

Правителството днес прие Решение на Министерския съвет, с което одобрява Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС и възложи на заместник министър-председателя Атанас Пеканов да го представи на Европейската комисия в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2021/241, съобщиха от пресцентъра на МС.

От там уточняват, че одобреният с Решение на МС от 5 май 2021 г. е бил „надграден и допълнен“. При неговата преработка са били проведени повече от 70 срещи с представители на институциите на службите на Европейската комисия, посланици, представители на международни институции в страната, представители на гражданското общество, Националния съвет за тристранно сътрудничество, работодатели и синдикати, както и на Икономическия и социален съвет.

Планът за възстановяване и устойчивост е бил изпратен като проект на ЕК на 21 юли 2021 г., в резултат на което в периода септември – октомври 2021 г. е бил проведен нов кръг от преговори по политически и технически теми и въпроси, в резултат на което е била постигната „висока степен на съгласуваност на документа с ЕК“.

„За да бъде изпълнена основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост, а именно да способства икономическото и социално възстановяване и да гарантира устойчивост след кризата, породена от COVID-19 пандемията, предложеният вариант на Плана предвижда 59 инвестиции и 46 реформи, както и редица промени в над половината от заложените преди това проекти.

Ключови промени спрямо предишните версии на проекта на Плана включват: Значително засилване на фокуса върху декарбонизацията; Засилена подкрепа за бизнеса при въвеждане на финансови инструменти и частично заместване на предвидената по-рано безвъзмездна финансова подкрепа; Засилен инвестиционен фокус в социалната сфера (образование, здравеопазване, социална подкрепа); 13 нови инвестиционни проекта; Реформи в сферата на здравеопазването, електромобилността, социалната сфера, върховенството на закона и правосъдието, бизнес средата и енергетиката.

Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста на амбициозните цели на „Зелената сделка“. Зеленият преход заема водещо място в Плана, като концентрира 45.8% от общите предвидени разходи. Дигитализацията също присъства над изискуемите по регламент 20%, като формира 22.5% от общите предвидени разходи“, уточняват от пресцентъра на МС.