Правителството влезе в ролята на Дядо Коледа

144
Проектът за разширението на новия парк "Артилерийски" в Стара Загора, за който Министерски съвет отпусна 3 млн. лв.

Над 6.6 млн. лв. ще получават пет общини от Старозагорска област за инфраструктурни проекти

Над 6.6 млн. лв. ще получат пет общини от Старозагорска област, след като Министерски съвет одобри вчера допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.

Финансовият трансфер за община Стара Загора е в размер на 3.4 млн. лв. От тях 3 млн. лв. са за разширяване на новия парк „Артилерийски“ в града, а 400 000 лв. – за рехабилитация на общинска пътна инфраструктура.

Одобрените средства за община Казанлък са в размер на 1.75 млн. лв. От тях 1.2 млн. лв. са за ремонт на надлез „Катекс“ – участъка от бул. „Розова долина“, от кръговото кръстовище с ул. „Бачо Киро“ до пътен възел на околовръстен път, който е с прогнозна стойност 2 083 333 лв. без ДДС.

Съоръжението е основна пътна артерия към индустриалната зона на Казанлък, под него минават жп линии и за наложителния му ремонт Общината ще обяви нова обществена поръчка.

200 000 лв. от отпуснатото правителствено финансиране са предвидени за асфалтиране на велоалеи в града. Останалият трансфер е за ремонти на улици в селата Долно изворово, Хаджимитрово, Ясеново, Копринка, Кънчево, Ръжена, Бузовград, Шейново, Розово, гр. Шипка и гр. Крън.

За община Гурково са одобрени 964 275 лв. за ремонт и рехабилитация на улици в с. Паничерево, за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в общината.

За община Братя Даскалови е предвиден трансфер от 250 000 лв. за ремонт на улична мрежа в селата на общината.

Средствата за община Павел баня са 300 000 лв., предназначени за асфалтиране на улици в града, в с. Осетеново и за втория етап на пътя Шипка – Павел баня.

Предоставените от Министерски съвет допълнителни трансфери по бюджетите на общините в страната са общо 145.7 млн. лв. Средствата ще се използват приоритетно за ремонт на общински пътища и на улична мрежа в редица населени места, за реализиране на инфраструктурни проекти – доизграждане на водопроводни мрежи, изграждане на комплекс за лица с увреждания и на дом за възрастни хора, изграждане на спортна зала и спортни площадки, ремонт и възстановяване на централни градски части. Допълнителните разходи и трансфери се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите по републиканския бюджет за 2018 година.

(СН)