По 8 са предложенията за наградите „Анастасия Тошева“ и „Млад учител“

253

Специална комисия ще определи тазгодишните носители на наградите „Анастасия Тошева“ и „Млад учител“, които се присъждат за високи постижения в областта на науката и образованието в община Стара Загора.

На основание Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора са постъпили мотивирани предложения както за индивидуални, така и за колективни носители на отличието.

Осем са предложенията за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ по реда на постъпването: Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“, Росица Димитрова, директор на Детска градина No 68 „Патиланско царство“, Колектив на Детска градина No 68 „Патиланско царство“, Патриция Стоянова Ахчиева, старши учител, преподавател по руски език в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, Румяна Матева, старши учител по професионална подготовка в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, Таня Нейкова Картулева, старши учител, преподавател по математика в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, д-р Анастасия Петрова Чолакова, старши учител по професионална подготовка в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, Средно училище „Иван Вазов“.

За присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили също осем предложения в следния ред: Теодора Иванова Нончева, учител по информатика и информационни технологии в Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“, Албена Бонева, учител в Детска градина No 2 „Зорница“, Полина Ангелова, учител в Детска градина No 2 „Зорница“, Силвия Миткова Колева, учител в група за целодневно обучение в начален етап на основната степен на образование в Средно училище „Христо Смирненски“, Йоана Маринова Маринова, учител по китайски език в Средно училище „Максим Горки“, Ренета Тодорова, учител в Детска градина No 68 „Патиланско царство“, Мариета Димитрова Димитрова-Генова, начален учител в Частно основно училище „Елин Пелин“, Мария Руменова Личева, учител по природни науки в Пето основно училище „Митьо Станев“.

Наградите ще бъдат връчени на специална церемония на 1 ноември – Ден на народните будители.

(СН)