По-ниски цени на паркиране на живеещите в централната част на Казанлък прие ОбС

104

По-ниски цени на месечна и годишна база за паркиране на ППС за живеещите в зоните за кратковременно платено паркиране прие днес на редовното си заседание Общински съвет Казанлък по предложение на кмета Галина Стоянова. Вместо 20 лв. на месец за издаване на пропуск за паркиране като живеещ в района на адресната регистрация вече ще се заплащат 5 лв. на месец и 60 лв. годишно (вместо 240 лв.). За втори автомобил на едно домакинство вместо 40 лв. месечно ще се заплащат 10 лв. на месец и 120 лв. годишно (вместо 480 лв.).

С гласуваните промени се въвежда възможност за издаване на пропуск за платено преференциално паркиране за живеещи и за трето ППС с адресна регистрация в зоните, определени със заповед на кмета на общината. За кратковременно платено паркиране цената ще бъде 20 лв. на месец и 240 лв. годишно.

Другото ново облекчение, което гласуваха общинските съветници на Казанлък, гласи, че при предплата на едногодишен абонамент ще се ползва отстъпка 10%.

„Промените целят да дадем възможност на живеещите да ползват паркоместа там, където живеят, при облекчени условия“, коментира Галина Стоянова. Облекченията ще повишат ефективността на организацията на движение в Казанлък и специално на живеещите в централна градска част. Промените ще спомогнат и за създаване на условия за решаване на проблемите с паркирането в града.

(СН)