Поставиха 4 къщички за книги в парк „Розариум“

60

„Бук-кросинг“ или разменянето на книги между непознати е обществен феномен, който набира все по-голяма популярност по света. Казанлък също се включи в този обмен с поставянето на 4 къщички за размяна на употребявани книги в парк „Розариум“. Зад проекта стои Младежки център за развитие „Взаимопомощ“, в партньорство с Общинска библиотека „Искра“. Финансирането, в размер на 1400 лв., е от „Младежка банка“ към Обществен дарителски фонд – Стара Загора.

Целта на инициативата е повече хора да четат книги в Казанлък. Общинска библиотека „Искра“ е осигурила първите книги, като всяка от четирите къщички е за различна възрастова група – бебета, деца, младежи и големи хора.

Петър МАРЧЕВ