Поставиха още 5 специализирани контейнера за ненужни дрехи и обувки

77

Още 5 специализирани контейнера за оползотворяване на ненужни дрехи, обувки и домашен текстил бяха поставени в края на миналата седмица в Стара Загора, с което Общината разширява обхвата на стартиралия през 2018 г. проект с TexCycle.

Допълнителните съдове са позиционирани на удобни и леснодостъпни места на: ул. „Младост“, кв. „Железник“; северно от бул. „Никола Петков“, паркинг до църква „Св. Игнатий Старозагорски“; ул. „Св. Отец Паисий“ No 89, източно от офис на EVN; северозападно от кръстовището на ул. „Пенчо Минев“ и ул. „Васил Левски“; ул. „Подполковник Калитин“, южно от бул. „Цар Симеон Велики“.

Контейнерите са ясно обозначени с надпис „ДРЕХИ И ОБУВКИ“. В тях могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Върху контейнерите са изписани инструкции за използването им и номер за връзка при необходимост от допълнителна информация. С цел повишаване на ефективността на системата е желателно дрехите да са изпрани и да бъдат поставени в торба, уточняват от Общината.

Обслужването на контейнерите се осъществява два пъти седмично, а при необходимост и с по-голяма честота от фирма „Евротекс“ ЕООД, с която Община Стара Загора има сключен договор. „Евротекс“ ЕООД се грижат и за по-нататъшното оползотворяване на текстилните продукти, за да се затвори жизненият им цикъл по екологичен начин и те да бъдат употребени отново. Част от текстилните материали се ползват като памучни парцали за почистване в индустрията. Отпадъците, които не са годни за повторна употреба, се предават за рециклиране или друго оползотворяване в специализирани инсталации. Част от материите – предимно пуловери и други плетива – се рециклират като вторични прежди, от които се произвеждат нови текстилни изделия.

Проектът TexCycle има готовност да предоставя безвъзмездно дрехи на хора, които се нуждаят от тях, при подаване на информация от страна на институциите за социално подпомагане в Община Стара Загора.

(СН)