Политическите партии в Стара Загора не постигнаха съгласие и за състава на СИК

216
Участниците в консултациите

Проведените по закон консултации в Стара Загора за попълване на състава на СИК на предстоящите местни избори приключиха без постигането на съгласие. В разговорите в Община Стара Загора, водени от секретаря Делян Иванов, участваха представители на ГЕРБ, БСП, ОП, ДПС, ВОЛЯ и „Демократична България“. Първоначално изготвеният вариант на разпределение на 1772 членове в 208 секционни комисии в общината срещна одобрението на представителя на ГЕРБ Кремена Георгиева, на Антон Андонов – представител на коалиция „Обединени патриоти“, на Мария Вълчева от ВОЛЯ и Румен Димитров от „Демократична България“. Първоначалният вариант предвиждаше 79 от председателите, 63 от зам.-председателите и 66 от секретарите да бъдат от квотата на ГЕРБ. Втората политическа сила – „БСП за България“, разполагаше със 70 председатели, 68 зам.-председатели и 70 секретари. Общинският председател на БСП Валентина Бонева обаче отправи предложение към ГЕРБ за размяна. Тя настоя социалистите да разменят зам.-председателските си места в секциите в Дълбоки, Християново и Яворово за председателски позиции.

Предложение за размяна на ръководни позиции в отделните секционни комисии бе направено и от ДПС. Тунджай Йозтюрк поиска Движението да получи председателското място от ГЕРБ за сметка на позицията на зам.-председател в 153-та секция в село Хан Аспарухово и в 8-а секция. От ДПС се обърнаха с искане и към ВОЛЯ за размяна на зам.-председател за член в 201-ва секция в село Калитиново и 134-та секция, като за целта предложиха да върнат жеста с идентична размяна в полза на формацията на Веселин Марешки в 105-а и 108-а секции. От ГЕРБ отхвърлиха направените предложения, посочвайки, че с тях по същество се променя методиката на разпределение. Представителят на партия ВОЛЯ изрази съгласие по отношение на предложената размяна от ДПС единствено за 134-та и 108-а секции. До окончателно споразумение обаче не се стигна и консултациите за попълване на 208-те секционни комисии в община Стара Загора приключиха без постигането на съгласие. „При това положение се дава срок за представяне на окончателните предложения от партиите и коалициите и подписване на протокола до 20 септември. Крайният срок за представяне на предложенията от кмета на Стара Загора до ОИК е 25 септември“, обяви в заключение секретарят на Община Стара Загора Делян Иванов.

Медията ни припомня, че и при определяне на състава на Общинската избирателна комисия, по време на направените месец по-рано консултации, не бе постигнато съгласие, което наложи ЦИК да определи състава на ОИК – Стара Загора. Тогава спорът беше между БСП и ДПС за секретарското място, което ЦИК отсъди на ДПС.

Живко ИВАНОВ