Показват съкровища на Чипровската златарска школа в Казанлък

76

Изложбата ще остане в Исторически музей „Искра“ чак до декември

До 16 декември в Исторически музей „Искра“ – Казанлък, ще бъде експонирана изложбата „Късносредновековни съкровища от фонда на НАИМ при БАН“. Изложбата е организирана от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките и е осъществена с подкрепата на Община Казанлък и Исторически музей „Искра“ – Казанлък. Реализира се във връзка със 150 години от основаването на Българската академия на науките. Изложбата представя над 240 експоната. Това са едни от най-интересните и богати съкровища от епохата на късното Средновековие. На казанлъшката публика са представени накити от някои от най-важните съкровища като тези от с. Бохот, Плевенско, от с. Боженица, Ботевградско, от с. Главановци, Берковско, от с. Горна Бела речка, Берковско, от с. Костичовци, Видинско, от Несебър, от Царево и от с. Василовци, Ломско. Предполага се, че представените съкровища са дело на майстори от Чипровската златарска школа. Историческите сведения доказват, че освен като султански монетен двор през ХVI в. Чипровци се е развил и като ювелирен център, може би най-големия през епохата. Разполагайки със собствени рудници, градът се специализира в изработката на различни предмети с висока художествена стойност.

За изложбата е издадена и брошура, която се състои от две части. В първата са представени епохата на късното Средновековие, занаятът на златарите, както и изворите за накитите от късното Средновековие. Във втората част са представени съкровищата, които участват в изложбата. Автор на текстовете и куратор на изложбата е д-р Елена Василева от секцията за „Средновековна археология“ на Националния археологически институт с музей при БАН.

Петър МАРЧЕВ