Поетапно възстановяват дейността на детските градини и ясли в община Стара Загора

32

Със заповед на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров, считано от 26 май (вторник), се възстановява дейността на четири общински детски градини: Детска градина No 4 „Бреза“, Детска градина No 10 „Светлина“, Детска градина No 11 „Загоре“ и Детска градина No 33 „Люляк“.

Всички останали общински забавачници ще посрещнат своите възпитаници на 1 юни.

Директорите на детските заведения ще осъществят предварително необходимите строги санитарно-хигиенни дейности, както и ще създадат, и въведат организация на работа спрямо характера на съответното заведение при стриктно спазване на указаните правила от Mинистерство на здравеопазването и Mинистерство на образованието и науката. Ще бъдат разработени вътрешни правила за организиране на дейността на детските заведения и възстановяване приема на деца в условията на COVID-19.

Всички родители ще трябва да попълнят декларация „Информирано съгласие“ преди връщането на детето в детското заведение.

Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на ресорния зам.-кмет Иванка Сотирова.

Образец на декларацията „Информирано съгласие“ е достъпен на сайта на местната администрацията в секция „Обявления“: www.starazagora.bg/uploads/pages/informirano_saglasie.pdf.

(СН)