Плажът на Старозагорските бани ще бъде продаден на търг. Началната му цена е 1 млн. лв.

236

Политически противопоставяния белязаха предваканционната сесия на Общински съвет Стара Загора днес

Последната преди лятната ваканция сесия на Общински съвет Стара Загора беше белязана с многобройни политически противопоставяния, захранили впоследствие социалната мрежа „Фейсбук“ с червени пикантерии за „тотална разпродажба на общинска собственост“, с което де факто неофициално стартира предизборната кампания на БСП за местна власт.

Най-горещият дебат бе по предложението на кмета да бъде обявен търг за продажба на общинския плаж на Старозагорските минерални бани с начална тръжна цена от 1 000 000 лева. Представителите на БСП настояваха, че Общината трябва да си запази собствеността и плажът да се даде под наем или на концесия. От ГЕРБ контрираха, че единствено продажбата може да гарантира инвестиция, която е непосилна на местния бюджет. По време на сесията стана ясно, че ще са нужни поне 5-6 млн. лв., за да бъдат изградени отново басейни и помещения, а ако се тръгне към публично-частно партньорство, Общината ще остане с миноритарен дял. Фактите от миналото сочат, че след едно отдаване под наем без влагане на инвестиции за поддръжката му през 2007 г. плажът беше затворен и опитът, направен от бившия кмет проф. Светлин Танчев да го върне към нов живот, се оказа неуспешен. В следващите години никой от БСП не направи предложение за заделяне на средства за реновирането на плажа при обсъждане на годишните бюджети и след като той се превърна в буренясала развалина, по време на сесията днес се чуха „жалба за младост“. В крайна сметка предложението за продажбата му бе прието с 39 гласа „за“, 6 „против“ и 3 „въздържал се“.

В началото на сесията председателят на Общинския съвет Таньо Брайков обяви, че са оттеглени две предложения – за даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“ заради преизчисляване на дебита на минералната вода, както и предложението за даване на предварително съгласие за проектиране и изграждане на „плаваща сцена“ във водите на езеро „Загорка“, които ще бъдат разгледани през септември. Но пък съветниците приеха в дневния ред да влязат нови девет точки. Така, въпреки разгорещените дебати и две прекъсвания, на сесията бяха гласувани над 70 предложения.

Председателят на Комисията по разглеждане кандидатурите за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора обяви, че са отпуснати по 2000 лв. за финансиране на 25-те двойки, заявили желание за ин витро процедури. Тъй като в общинския бюджет са гласувани 60 хил. лв., той предложи и съветниците приеха през септември да бъде обявен нов прием на документи за останалите средства.

Приет беше и проект на Наредба за допълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора; Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2019-2021 година; Съфинансиране на проект за интегрирането на деца с ментални проблеми на Гражданско сдружение „Алтернатива 55 – Стара Загора, в размер на 8 000 лв. и др.

Общинските съветници приеха и предложението за замяна на имоти – собственост на държавата, с имот, собственост на Община Стара Загора, във връзка с решенията за обезщетяването на собственици на имоти в квартал „Бедечка“ и запазване на парковата територия.

Следващото заседание на старозагорския парламент ще бъде в последната седмица на септември.

(СН)