Петра Мeчева ни завещава в последното си послание – „ТРАКИЯ НЕ ЩЕ ЗАБРАВИМ“

40
Новата и вероятно последна книга на Петра Мечева

На 15 октомври от 17:00 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ ще бъде представена книгата на почетния председател на Тракийското дружество „Одринска епопея“ и Почетен гражданин на Стара Загора – Петра Мечева.

Организатори на събитието са Съюза на тракийските дружества и ТД „Одринска епопея“. Презентацията на книгата ще бъде направена от проф. Светлозар Елдъров, член на Тракийския научен институт – София.

Самата Петра Мечева, която десетилетия отстоява родовата памет и беше инициатор на десетки инициативи на тракийци, сред които издигането на паметник на „Капитан Петко войвода“ в Стара Загора и фестивала „Богородична стъпка“, няма да присъства на презентацията поради тежко заболяване, затова авансово публикуваме посланието й към предговора на книгата й:

Петра Мечева

„Посвещавам книгата на онези тракийци, които живяха и продължават да живеят с Тракия в сърцата. Посвещавам я на първо място на моите родители, оказали се два пъти бежанци, на онези наши родители, баби и дядовци, които идвайки в България, не забравят родния край, на потомците, които днес съхраняват паметта на Тракия.

Още през 1899 г. тракийци от Стара Загора се обединяват и създават свое тракийско дружество. В годините дружеството е имало различни цели и задачи. В началото на XX век то с всички сили помага за организиране на Илинденско-Преображенското въстание, след разорението през 1913 г. и след Ангорския договор то е опората на идващите бежанци.

В годините след 1944 г. по силата на партийни решения дружеството има културно-просветен характер. Но дори и тогава то не преустановява дейността си и успява да създаде своя материална база, благодарение на която и днес ТД „Одринска епопея“ успешно работи.

Възстановено след 1989 г., ТД „Одринска епопея“ се превърна във фактор в обществения живот на Стара Загора.

През всичките години на своето съществуване дружеството в Стара Загора съхранява своя независим дух.

Изказвам благодарност на всички тракийци от ТД „Одринска епопея“, с които през последните 25 години възродихме паметта за Тракия, доказахме на град Стара Загора мястото на тракийци в историята на града.

Изказвам благодарност на ръководителите и сътрудниците на община Стара Загора за подкрепата и помощта през изминалите години. Обединени, старозагорските тракийци и община Стара Загора, успяхме да превърнем 26 март в Ден на Тракия за цяла България.

Благодаря на Държавния архив и на Историческия музей в Стара Загора за съдействието при подготовка на книгата и за съвместната работа през годините.

Надявам се, че книгата ще спомогне да се съхрани паметта на Тракия в сърцата на днешните тракийци и на идващите потомци след нас, че родолюбието на тракийци ще бъде пример за всички родолюбиви българи“.

Презентацията на книгата на Петра Мечева е отворена за всички жители на Стара Загора и областта, които носят любовта към Родината в сърцето си.

Йовка НИКОЛОВА