Партийни структури на БСП – Казанлък – с отворено писмо до делегатите на конгреса им

134

Клуб на ветераните в БСП – Казанлък, Клуб за леви идеи „Георги Кирков“ към БСП – Казанлък, и делегати на 49-ия Конгрес от БСП – Казанлък: Георги Захариев, Яница Станчева, Корнелия Владева и Радослав Динчев, излязоха днес с отворено писмо, адресирано до всички делегати на насрочения за 16 юни конгрес. „Обръщаме се към Вас, за да сигнализираме за някои тревожни симптоми, които засягат идейното и организационно здраве на БСП. Това си обръщение сме принудени да направим, защото въпреки многобройни сигнали и писма, които сме изпратили до Корнелия Нинова, ИБ на БСП, до НС на БСП, досега отговор не сме получили!, гласи началото на отвореното писмо. Като един от най-тревожните симптоми авторите сочат настоящата политическа ориентация на БСП. „От изявите на Висшето партийно ръководство не е ясно дефинирана идеологическата посока на БСП. В член 2 (1) от Устава на партията е записано, че „Българската социалистическа партия отстоява социалистическия идеал.“ Оставаме с впечатлението, че Висшето партийно ръководство е забравило това уставно задължение“, констатират казанлъчани.

Пред делегатите на конгреса те изразяват своята тревога и за затихващите функции на много общински организации на БСП, и липсата на такива в много населени места.

„Налице са деформации в стила на работа на Висшето партийно ръководство… Партията не се отваря към всички леви и патриотични сили, както и към коалиционните ни партньори в левия сектор. Азбучната истина, която партийното ръководство не е проумяла, е, че в борбата за преодоляване на неолиберализма БСП не може да бъде сама!

Не можем да бъдем доволни от забелязващото се господарско високомерие към Общинските съвети, ОПО и отделните социалисти по места. Висшето партийно ръководство не е усвоило умението за комуникативни практики с тях. Диалогът, доколкото го има, е символичен. Той няма работен, а има представителен характер…

Партийният диктат все повече навлиза в стила на Председателя на НС на БСП. Тази ни оценка е затвърдена от многобройните гафове и уставни нарушения, които допусна Корнелия Нинова и ИБ на БСП към 128-годишната Казанлъшка партийна организация, СЪУЧРЕДИТЕЛ на ПАРТИЯТА НИ! Последиците от тези нарушения са изключително неблагоприятни“, припомнят казанлъшките социалисти.

В писмото си те акцентират и на изгубените от БСП евроизбори. Според тях загубата се дължи на „сгрешена тактика и стратегия на ИБ и Корнелия Нинова“ и избрания неверен и непечеливш ход на бойкот на законно избрания парламент, продължил три месеца.

„Провалът на изборите за Европарламент още веднъж ни дава право да подложим на съмнение записаното от 49-ия Конгрес на БСП правило Председателят да се избира пряко от всички партийни членове. За нас това решение е грешка и е неприемливо, защото според установените още от Дядо Благоев традиции лидерът на Партията се избира или от Конгреса, или от избраното партийно ръководство! Тук е вложено разбирането, че лидерът е пръв между равните и изборът му не може да прави изключение от другите избрани членове на партийното ръководство. Лидерът носи своята отговорност и е подконтролен на партийно ръководство. В случая с новия запис в Устава се подменя философията лидерът да бъде пръв между равните и се поставя над колективния ръководен орган на БСП, какъвто е Националният съвет. На лице е опасността Партията от широко скроена демократична партия да се превърне в лидерска партия. Ние виждаме изход от тази опасност, като Конгресът внесе корекция и тази точка от Устава да отпадне, а делегатите да избират Председател на НС на БСП“, заключават социалистите от БСП – Казанлък.

На финала на отвореното си писмо те изразяват надежда, че 49-ият Конгрес на БСП ще се окаже на висотата на историческата отговорност и ще вземе мъдри и правилни решения.

(СН)