Паметникът на Свободата вече има… документ за самоличност

203
Паметникът на Свободата на връх Шипка (горе вдясно е техническият паспорт на монумента)

97 години след полагането на основния камък и 85 години след тържественото освещаване Паметникът на Свободата на връх Шипка вече има технически паспорт, съобщи директорът на НПМ „Шипка – Бузлуджа“ д-р Чавдар Ангелов.

Документацията за моментното състояние на конструкцията е била изготвена за половин година от екип на Център за научни проучвания при УАСГ с ръководител проф. д-р инж. Богомил Петров. Крайното заключение на експертите е, че паметникът е в добро конструктивно състояние.

Техническият паспорт е поредната стъпка към изготвянето на инвестиционен проект за реставрационно-ремонтни дейности, преди това паметникът бе нанесен върху геодезическата карта на България и се сдоби с акт за държавна собственост. Директорът на музея, който стопанисва няколко десетки паметника на местата, където са се водили битките през Руско-турската освободителна война, се надява до края на годината да бъде направено предварителното проучване за състоянието и да се подготви инвестиционен проект за заличаване нарушенията от времето и метеорологичните влияния.

Д-р Ангелов се надява също така през тази година да бъде извършена и консервацията на бронзовия лъв, за което е направен проект, но предстои да бъде направен избор за фирма-изпълнител на дейностите.

Техническият паспорт на паметника вече е регистриран в община Казанлък, предстои да бъде регистриран и в МРРБ, той ще се съхранява в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. По закон всяка една сграда или паметник трябва да притежава такъв технически паспорт, но истината е че строените преди повече от 30 – 40 години или нямат, или документацията им е непълна. Това е допълнителна трудност при извършването на ремонти, в това число и аварийни след пожари, наводнения или земетръси, коментират специалистите.

Христо ХРИСТОВ