От чужбина ни дават редки птици, у нас ги убиват

306

Рисковите електропреносни трасета край Котел са убили поредните ценни за българската природа белоглави лешояди, съобщиха вчера за медията ни от „Зелени Балкани“.

Трите птици, маркирани като К92, К6С и К7М, са внесени от Испания през 2013-та и 2014-та като част от международната програма за завръщането на вида в България. Особено емблематична от тях е птицата K6C. Това беше мъжкият от двойката лешояди, които загнездиха за първи път в Централен Балкан след десетилетия отсъствие на вида от района благодарение на усилията на три екологични организации.

Еколозите припомнят, че миналата година младите и неопитни птици са направили гнездото си буквално на земята, което наложи яйцето да бъде взето и инкубирано в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Въпреки това самото загнездване на двойката е дало надежди за възстановяване на колонията в района на Национален парк „Централен Балкан“. Година по-късно обаче със смъртта на мъжката птица това вече няма да е възможно.

От „Зелени Балкани“ уточняват, че убитите птици от редкия вид са поредните, които са станали жертва на два отдавна идентифицирани и картирани като опасни електропровода. За обезопасяването им са били подадени подробни писма и указания с молба за съдействие от ЕVN. От „Зелени Балкани“ дори са изрази готовност да предоставят безвъзмездно на електроразпределителното дружество всички изолатори, нужни за обезопасяване на трасето.

Въпреки това трасето все още не е обезопасено, което е и причина за продължаващите инциденти, категорични са еколозите. Те уточняват, че въпреки привлечения човешки и финансов ресурс и наличието на целеви средства за изолиране на стълбовете това не може да се случи без съдействието на местното представителство на EVN, както и на отговорните институции в лицето на РИОСВ и МОСВ, които са декларирали през европейските институции своята подкрепа и активен ангажимент към проекта за завръщане на лешоядите в България.

Представител на по-редкия вид черноглав лешояд, какъвто се очаква да пристигне у нас на 11 май от Испания

Междувременно стана известно, че на 11 май екипът на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ очаква от Испания първата за страната пратка от изчезналия вид – черни лешояди. Птиците са осигурени от испанските организации VCF и GOBEX. „Младежите“ от по-редкия от белоглавия лешояд вид са бедстващи малки, които са напуснали преждевременно гнездата си в Испания и са били спасени и рехабилитирани от испански специалисти.

След пристигането си в България черните лешояди ще бъдат настанени за карантина в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, след което ще бъдат изпратени в адаптационни волиери в Котел и Враца.

Остана обаче въпросът с необезопасените електропроводи.

Материала подготви:
Йовка ВЕЛИКОВА