От оставката на сегашния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД зависи дали седалището на дружеството ще бъде преместено от Раднево в София

7416
Като бивш директор на "Мини Марица-изток" Тодор Тодоров едва ли би жертвал бъдещето на "Мини Марица-изток" срещу втория си директорски пост

Злощастен хепиенд беляза решенията на Окръжен съд – Стара Загора, който първо възстанови в длъжност спечелилия конкурса, обявен от служебното правителство за изп. директор на „Мини Марица-изток“, Тодор Тодоров след решение на принципала БЕХ да бъде освободен от длъжност. И второ, пак същият този съд отхвърли вписването на избрания от новото правителство ВрИД директор на държавното въгледобивно дружество.

Междувременно на 19 януари т.г. в свое заседание Съветът на директорите на БЕХ реши седалището на държавното въгледобивно дружество да бъде преместено от неговата Мека – Раднево (тоест където съществува от самото му създаване преди 70 години) в София, на адреса на холдинга – на ул. „Веслец“ 16.

Очаквано последва реакция на синдикатите в „Мини Марица-изток“ ЕАД (КТ „Подкрепа“ и КНСБ), които изпратиха протестна декларация срещу решението на БЕХ до президента Румен Радев, премиера Кирил Петков, министъра на енергетиката и ръководството на БЕХ срещу промяната на седалището на въгледобивното дружество, което според тях внася допълнителен смут сред хората, които и без това са объркани от неяснотите относно бъдещето на открития въгледобив и работата на комплекса „Марица изток“ в условията на европейската „Зелена сделка“.

На въпрос на медията ни какво провокира преместването на седалището на „Мини Марица-изток“ ЕАД от Раднево в София, късно вечерта в петък принципалът на дружеството – БЕХ, публикува в сайта си следния отговор:

„Във връзка с излязла в медийното пространство некоректна информация ръководството на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД заявява отговорно:

Необходимостта от промяна на седалището и адреса на управление на „Мини Марица-изток“ ЕАД е продиктувана от нуждата за вземане и извършване на своевременни правни актове и фактически действия от административен характер. Това решение по никакъв начин не засяга оперативната самостоятелност и дейност на дружеството, включително на неговите работници и служители. Следва да се има предвид, че седалището и адресът на управление на принципала на дружеството е именно в гр. София. Това обстоятелство би могло да доведе до по-лесна комуникация между дружествата и по-висока ефективност в процеса на съгласуване на действията на управленските екипи.

Независимо от взетото решение от Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, към настоящия момент не са извършени необходимите задължителни действия от страна на изпълнителния директор г-н Тодор Тодоров. Именно това бездействие от негова страна води до основателен и логичен извод, че последният не желае да се съобразява с българското законодателство и да изпълнява решенията на правоимащия орган“.

Проверка на медията ни в Търговския регистър на 21 януари не установи по партидата на „Мини Марица-изток“ ЕАД да има внесено искане за промени в седалището и устава.

Вероятно ще се изчака, тъй като възстановеният от Окръжен съд – Стара Загора, директор на „Мини Марица-изток“ към момента не е подписал промените в предложения му от БЕХ устав за увеличаването на Съвета на директорите на дружеството от 5 на 9. И за назначаването на двама изпълнителни директори, единият от които със сигурност впоследствие ще се окаже излишен. А дали Тодор Тодоров ще си подаде оставката, за да спаси седалището на „Мини Марица-изток“, към момента не е известно. Надяваме се това да стане известно в близките дни.

Йовка НИКОЛОВА