От „Демократична България“ – Стара Загора, се обявиха срещу повишение на местните такси

196

Днес от „Демократична България – обединение“, Стара Загора разпространиха по медиите позиция относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, внесена като извънредна точка на предстоящата сесия на 24 ноември.

Публикуваме позицията на „Демократична България“ без редакторска намеса:

Демократична България – Стара Загора

е против неаргументираното повишаване на цените на местните такси и услуги в Община Стара Загора

Демократична България – Стара Загора, изразява категоричното си несъгласие с предложението за повишаване на цените на местните такси и услуги, което бе внесено за приемане на предстоящата сесия на Общински съвет. Аргументите ни за това са следните:

Първо, предложението бе внесено, без да бъде подложено на обсъждане във всички комисии. Част от услугите, за които се предлага повишаване на цените, са в ресора на комисии, чието становище не е взето под внимание. Според нас това води до липса на прозрачност и достатъчно добра обосновка на едно такова решение.

Второ – поражда съмнение начинът, по който бе внесена Наредбата за актуализация, впоследствие оттеглена от кмета, г-н Живко Тодоров, и в крайна сметка отново бе входирана от него за приемане на предстоящата сесия. Това бе направено в последния момент, два дни преди самата сесия.

Най-същественият довод за нашето отрицателно становище е, че предлаганото увеличение е недобре аргументирано. Обосновката, с която се предлага повишаването на таксите и цените, е твърде обща и не може да бъде приложена към всички услуги и дейности. Някои от тях действително са засегнати от инфлацията, но повишаването им далеч надхвърля инфлационния процент. Прави впечатление рязкото повишаване на някои такси, например повишаването на таксите за ползване на пазари и терени за селскостопанска продукция е 100%. Наемите за ползване на общински сгради и площи нарастват почти двойно. С 50% нараства таксата за принудително задържане на МПС. Таксите за някои културни институти се повишават със 100%. При други услуги, например издаването на документи по гражданско състояние или разрешителни, няма промяна, която да налага повишаване. Например таксата за издаването на удостоверение за наследници нараства от 5.00 на 10.00 лв., повишава се също издаването на удостоверение за адрес, както и на акт за гражданско състояние. Ние, от „Демократична България“, отдавна настояваме за дигитализацията на тези услуги, което би облекчило както общината, така и гражданите. За съжаление няма конкретни действия в тази посока.

Като цяло липсва анализ и конкретни изчисления за предлаганата актуализации, липсва аргументация защо някои такси се повишават, а други не, както и анализ за очакваните приходи от тях.

Всичко това ни кара да мислим, че за пореден път се действа непрозрачно, като се заобикалят правилата и принципите на местното управление и се действа срещу интересите на гражданите.

(СН)

Б.Р. Освен „Демократична България“ срещу внесеното предложение са и от ЗНС. Останалите групи в Общински съвет Стара Загора се очаква утре да го подкрепят. Изказаните досега позиции по медиите са свързани с факта, че цените на местните такси и услуги не са променяни от 10 години, а при настоящата инфлация Общината ще бъде принудена да тегли заеми по подобие на държавата.