Отложиха казуса „Бедечка“ за след съдебната ваканция

864
В хода на днешното си заседание тричленният състав на АС - Стара Загора приобщи като страна по дело 225/2017 г. представител на Окръжната прокуратура, но отказа иска на 11 физически и юридически лица

Отрязоха собственици на имоти, те ще се жалят в ЕС

Най-рано след лятната ваканция ще влезе в съдебна зала казусът „Бедечка“, след като тричленен състав на Административен съд – Стара Загора отказа да приеме искането на 11 физически и 2 юридически лица да бъдат приобщени по АД 225/2017 г.

Делото беше образувано по протест на представител на Районна прокуратура срещу решение No 862 на Общинския съвет от 27 април т.г. относно насрочването на местен референдум.

В протеста се настояваше за предварително изпълнение на искането за спиране на допитването с мотива, че чрез него най-общо не могат да бъдат решавани въпроси за бюджета на общината.

Вносителят се беше позовал на разпоредбите в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – чл. 26, ал. 2, т. 1, според която чрез местен референдум не могат да се решават въпроси на общинския бюджет.

В края на м. май Старозагорският административен съд отказа предварителното изпълнение, отказът беше атакуван пред ВАС, но все още няма определение.

Днес трябваше да бъде даден ход по същество, но това не се случи, тъй като отхвърлените физически и юридически лица имат правото да обжалват определението пред ВАС в 7-дневен срок.

Председателят на съдебния състав Галина Динкова обоснова отказа с текстовете от специалния закон, според които притежателите на имоти в района на „Бедечка“ нямат правен интерес.

Към протеста на Районната прокуратура се присъедини и Окръжната с мотивировката, че случаят е с особена значимост за обществото.

В кулоарите на съда представители на собствениците на земи обявиха, че възнамеряват да се жалят както пред Върховния административен съд така и пред институциите на Европейския съюз. Според тях, случилото се в Стара Загора било отказ от правосъдие.

Христо ХРИСТОВ