Отвориха системата на Е-прием на деца в общинските детски заведения на Казанлък

9

Системата за електронен прием на деца в общинските детски градини на Казанлък е отворена за регистрация и редакция на заявления за прием за предстоящата учебна 2021/2022 година. До 19 април, включително, родителите на деца, които през 2021 г. навършват три години, могат да кандидатстват за първа група в детска градина – за прием през месец септември. Същата е датата за кандидатстване и за яслена група, както и за всички останали групи – втора, трета и четвърта, при обявени свободни места. Заявления могат да се подават онлайн на https://dg.kazanlak.bg/ в двата модула – за яслена група и за група в детска градина. На посочената страница са достъпни Графикът на дейностите за прием, утвърден със заповед на кмета Галина Стоянова, както и Наредба No 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък, където са регламентирани всички правила и критерии за електронен прием.

Датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на класирането, уточняват от Община Казанлък. Важно за родителите е да знаят, че регистрираните заявления до момента няма да бъдат анулирани и ще участват равностойно в класирането. Необходимо е всеки родител да провери дали данните, които е посочил в заявлението, са актуални и при необходимост да бъдат направени редакции до 19 април включително.

Резултатите ще бъдат обявени на 22 април, а записването на класираните деца ще се извърши в периода от 22-ри до 29 април включително, по изготвен от директорите график за записване на приетите деца.

(СН)