Орденът на рицарите-тамплиери на Йерусалим се събира в Стара Загора

333

От 14 до 16 юни в Стара Загора ще се проведе XXVIII Конвент на Ордена на рицарите-тамплиери на Йерусалим Велик Приорат България. Тържественият ритуал с инвеститурата (прием) на нови Рицари и Дами във Велик Приорат България ще започне на 15 юни в 16:30 часа в „Тера зали“ (зад бившата спортна зала ДЗУ).

На XXVIII Конвент на Ордена ще бъдат наградени заслужили Рицари и Дами, които са допринесли за осъществяването на целите на Ордена по укрепване на християнските добродетели, икуменизма, благотворителните инициативи на Велик Приорат България и изграждането на мостове между различните вероизповедания.

Припомняме, че Орденът на рицарите-тамплиери на Йерусалим е неправителствена организация със специален консултативен статут към ООН, регистрирана в Женева, Швейцария и поддържаща своите мисии в Организацията на обединените нации в Ню Йорк, Виена и Женева. Орденът започва дейността си у нас през 2002 г., когато първите българи са посветени в рицарство в Австрия, Сърбия и Италия. Велик Приорат България става пълноправен член на Ордена през 2008 г.

(СН)