Организират кръгла маса за домашното насилие

118

На 17 май от 10:30 до 14 часа в зала 1 на Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ ще се състои кръгла маса по проблемите, свързани с прилагането на Закона за защита от домашното насилие. Тя е организирана от КСУДС в партньорство със Сдружение „Бъдеще за децата“ – Казанлък. Във форума ще участват и жени, жертви на домашно насилие, които от първо лице ще разкажат своята история. С презентации и мнение по дискусиите ще се включат психолози и социални работници, работещи с жертви на насилие и извършители на насилие, полицаи, съдии, прокурори и лекари. Идеята на кръглата маса е да се даде думата на специалистите, сблъскващи се ежедневно с насилието във всичките му форми, да се споделят и добрите практики в тази област, както и да се очертаят сериозните трудности в прилагането на Закона за защита от домашното насилие. Събитието се реализира по проект „Пострадали от насилие и експерти ЗА Конвенцията“, финансиран от Българския фонд за жените, който фокусира усилията върху популяризиране правата на жертвите, както и срещаните трудности в работата с пострадалите.

От КСУДС авансово анонсираха, че ситуацията в Старозагорска област по отношение на домашното насилие е изключително тревожна. Анализът на данните показва, че семейното насилие запазва водещо място в регистрираните случаи в общините Стара Загора и Казанлък. Освен това близо четири от всеки пет случая на насилие над деца, с които са работили двата Отдела „Закрила на детето“, са регистрирани в семейството, като преобладава физическото и психическото насилие.

Въпреки функциониращите социални услуги има сериозни предразсъдъци спрямо жертвите на домашно насилие, дори сред работещите професионалисти – социални работници, полицаи, лекари, др., посочват от КСУДС.

(СН)