Определиха 23 места за продажба на дини и пъпеши в Стара Загора

72

23 са определените места за поставяне на временни преместваеми обекти за продажба на дини и пъпеши в Стара Загора за предстоящите летни месеци от 1 юли до 30 септември, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Желаещите да осъществяват търговия на утвърдените места трябва да подадат заявления за получаване на разрешение за извършване на дейността всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа на 19 юни. Документи се подават в административното бюро, по местонахождение на временните преместваеми обекти. Те включват заявление по образец и удостоверение за земеделски производител (ако участникът не е търговец по смисъла на Търговския закон), удостоверение за липса на данъчни задължения, издадено от НАП, както и декларация за липса на задължения към Община Стара Загора.

За местата, които има повече от един кандидат, ще се проведе жребий в административното бюро на територията, на която се намират. Тегленето ще се проведе на 22 юни от 10:00 часа.

Определените места по утвърдените схеми от главния архитект на Общината и критериите за участие са достъпни на сайта на администрацията, в секция „Обявления“: www.starazagora.bg/bg/obyavleniya.

(СН)