Омбудсманът възрази срещу увеличението на цената на водата в Стара Загора

569
Националният омбудсман Диана Ковачева и заседанието на КЕВР

Предлаганото поскъпване е 37%, при 30 – 45% за други области в страната

Националният омбудсман Диана Ковачева се обяви срещу предвиденото увеличение на цената на водата в Стара Загора. „На практика става въпрос за увеличение с 37% спрямо цената за м.г., което означава, че хората ще плащат вместо 3 лева, както досега – 4.12 лева. Още повече, че за цената на целия регулаторен период през 2026 г. се очаква повишение с 66%, т.е. цената ще стане 5 лева“. Това е заявила Ковачева на днешното заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), свикано по повод обсъждане и утвърждаване цената на водата за Стара Загора.

Медията ни припомня, че преди десетина дни омбудсманът възрази и срещу скока на ВиК услугите в градовете Плевен, Велико Търново, Габрово и Русе, чиито проекти на бизнес плановете за следващите пет години предвиждат цената на услугите им да се повиши от 30 до 45%.

Днес при обсъждането на цената на водата за Стара Загора Диана Ковачева е подчертала, че от рамките на доклада, представен от работната група на КЕВР, отново липсвала връзката между цената и качеството на предоставената ВиК услуга. По думите й било очевидно, че „“ВиК“ ЕООД Стара Загора не постига 13 от всичките 30 показателя за качество, един от които е изключително важен – „общи загуби за вода“, който през т.г. се очаква да достигне 56%“.

Същите аргументи посочи Ковачева и при обсъждането на докладите в КЕВР и на водните дружества в Плевен, Русе, Велико Търново и Габрово. По думите й от 30-те показателя ВиК – Плевен, покрива само 10, ВиК – Велико Търново – 11 показателя, ВиК – Русе – 5 показателя, ВиК – Габрово – 9 показателя.

За ВиК – Стара Загора, Диана Ковачева днес е посочила още, че два от показателите за ефективност също не са изпълнени – „Рехабилитация на водопроводната мрежа“ и „Ефективност на изграждане на водомерното стопанство“, които биха могли да доведат до корекции на цената в края на третата година. Вероятно обаче омбудсманът не е отчел, че понастоящем старозагорското водно дружество е бенефициент по проект за 122 млн. лв., основно насочени към рехабилитация на водопреносната и канализационната мрежа и намаляване на загубите на питейна вода в Стара Загора и областта. Както и факта, че за разлика от миналата година разходите за ток на дружеството, заради помпажното снабдяване на областта с вода, са скочили от 700 000 лв. на месец на 2 100 000 лв.

„Опасяваме се, че в кризата, в която се намираме, хората ще бъдат затруднени да погасяват своите задължения, което би могло да направи лоша услуга на самия ВиК оператор заради факта, че събираемостта на задълженията може да спадне“, отбелязала в заключение Ковачева и е настояла КЕВР да вземе справедливо решение, в което да бъде отразена връзката между качеството и цената на ВиК услугите, за да има баланс между интересите на дружеството и интересите на потребителите.

(СН)