Окончателно: Община Стара Загора ще разполага с 180 628 775 лв. бюджет тази година

282
Сесията днес се проведе присъствено

Общински съвет Стара Загора прие днес бюджета на общината за за 2021 г. с 39 гласа „за“. „Против“ гласуваха 11 общински съветници – от БСП, „Демократична България“ и ПП „Възраждане“.

Общият размер на финансовия документ възлиза на 180 628 775 лв., като 54.45% от сумата е от държавно делегирани дейности и 45.55% – от местни приходи. Основен приоритет пред местното ръководство остава запазването на фискалната устойчивост, провеждането на последователна и предвидима политика.

Най-голям относителен дял в бюджета на община Стара Загора – 38.74%, има функция „Образование“. Заложените средства са в размер на 69 979 414 лв., с близо 9 млн. лв. повече спрямо предходната година. С над 15% е предвиденото увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия персонал.

Във функция „Здравеопазване“ заложените средства са 9 636 977 лв., като увеличението спрямо предходната година е с над 1.6 млн. лв. С над 3.3 млн. лева се увеличава бюджетът на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, като общият размер възлиза на 12 680 310 лв.

Проектобюджетът на функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ е 19 358 405 лева. По-важните разходи са за улично осветление – 2 450 0000 лв.; рехабилитация на уличната мрежа – 3 500 000 лв.; дейности по чистота – 10 798 000 лв.; дейности по озеленяване – 1 756 359 лв.; капиталовите разходи за 2021 г. на функцията са в размер на 6 228 721 лева.

С 8 271 744 лева, в т.ч. държавно финансиране 3 390 678 лв. и общинско финансиране от 4 881 066 лв., ще разполага функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“. За функция „Икономически дейности и услуги“ са предвидени 9 417 220 лева.

Обсъждането на бюджета продължи по-малко от час. Председателят на комисията по финанси и бюджет Николай Николов заяви в началото на дебатите, че в условията на пандемия ще бъде предизвикателство запазването на устойчивото развитие на града. От своя страна председателят на групата на „Демократична България“ Димитър Чорбаджиев изрази разочарование, че в документа липсват средства за модернизация на администрацията, за да се подобрят предлаганите услуги. Той посочи, че в редица общини процедурите се провеждат електронно, а други вече разполагат с дигитални регистри. В дебата се включи и Юсни Ибрям от ДПС, който обяви, че ще даде своята подкрепа за предложението на общинска администрация. Същата позиция обяви и Методи Пенчев от „Народен съюз“, но подчерта, че през настоящата година трябва да бъде извършен ремонт на две улици в Индустриалната зона на града, които по думите му се намират в тежко състояние. В подкрепа на предложения бюджет се изказа и Антон Андонов от ВМРО.

Проф. Иван Върляков от БСП обяви, че социалистите няма да гласуват за бюджета. Той призова мнозинството да се вслушва повече в предложенията, които идват от други политически сили, посочвайки, че нито едно от предложенията на левицата не е било взето предвид. „Това е бюджет на реалните възможности“, заяви за финал председателят на групата съветници на ГЕРБ Диян Димитров. Финансистът отбеляза, че заложените във финансовата рамка проекти, свързани с изграждането на нова детска градина и нова гимназия за таланти, показват, че Стара Загора е жив град. „Парите никога не стигат, но затова един мандат е от 4 години. Онова, което днес липсва, ще намери място в следващите години“, подчерта Димитров.

Живко ИВАНОВ