ОДМВР – Стара Загора, призовава за предсрочна подмяна на документите за самоличност

183

Целта е улесняване на административното обслужване заради големия брой карти и паспорти с изтичаща валидност през 2020 г.

Областна дирекция на МВР – Стара Загора, призовава гражданите да се възползват от възможността за предсрочна подмяна на изтичащите им документи за самоличност. Причината е изтичащият срок за валидност на голям брой лични карти и международни паспорти през 2020 г. и очакваният увеличен прием на заявления за издаването им в звената „Български документи за самоличност“.

От ОДМВР – Стара Загора, уточняват, че съгласно Закона за българските лични документи, подмяната на лична карта и/или паспорт може да стане и преди изтичане срока им на валидност. С оглед улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора и загуба на време при обработката на подадените заявления гражданите могат да се възползват от възможността за предсрочната им подмяна.

Тези, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената „Български документи за самоличност“ през месеците януари, февруари и март, когато изтича валидността на по-малък брой документи. Очаква се второто полугодие на 2020 година да бъде значително по-натоварено.

От ОДМВР – Стара Загора, напомнят, че действа мярка за облекчаване на режима за издаване на лични документи, според която българските граждани с постоянен адрес на територията на област Стара Загора могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга (до 30 дни) във всяко районно управление (РУ) на територията на област Стара Загора (Първо РУ – Стара Загора, Второ РУ – Стара Загора, РУ – Казанлък, РУ – Чирпан, РУ – Раднево, и РУ – Гълъбово). Получаването на готовите документи ще се извършва в звената, където са подадени заявленията.

Притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето, могат да се възползват от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg, за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга.

Институции, предприятия, фирми и организации на територията на област Стара Загора могат да се възползват от възможността за организирано обслужване в кратки срокове. За целта в сектор БДС при ОДМВР – Стара Загора (гр. Ст. Загора, ул. „Георги Сава Раковски“ No 68), ще бъде създадена необходимата организация за подмяна на документите на желаещите по предварително изготвен график.

(СН)