Обявиха конкурс за танцьор в ансамбъл „Загоре“

71

Общинският фолклорен ансамбъл „Загоре“ обяви конкурс за заемане на длъжността „Танцьор“. Кандидатите трябва да притежават минимална степен на завършено средно образование, двигателна култура и владеене на стиловите особености на фолклорните области в България. Професионален опит не се изисква.

Желаещите да заемат длъжността трябва да подадат документите си за участие: заявление по образец, документ за самоличност (предоставя се в деня на конкурса за справка), автобиография и копие на диплома за завършено образование, в сградата на ансамбъла (ул. „Лубор Байер“ No 4) или на e-mail: fa_zagore@abv.bg. Телефон за справки: 0887 771 880.

Срокът за подаване на документите – до 12:00 часа на 18 октомври 2021 г.

Конкурсът ще се проведе от 11:00 часа на 19 октомври (вторник) в сградата на ансамбъла.

(СН)