Обявиха конкурс за артист- хорист в ансамбъл „Загоре“

57

Общинският фолклорен ансамбъл „Загоре“ обяви конкурс за артист-хорист (жена-алт). Кандидатите трябва да притежават средно музикално образование със специалност „Народно пеене“. Професионален опит не се изисква. По време на прослушването те трябва да изпълнят бърза и бавна песен по избор, песни от различни фолклорни области, пеене на нотен текст на прима виста.

Желаещите да заемат длъжността трябва да подадат документите си за участие – заявление (по образец), документ за самоличност (предоставя се в деня на конкурса за справка), автобиография и копие на документ за завършено образование, в сградата на ансамбъла (ул. „Лубор Байер“ No 4) или на e-mail fa_zagore@abv.bg. Телефон за справки: 0887 771 880.

Срокът за подаване на документите е до 12:00 часа на 18 октомври 2021 г.

Конкурсът ще се проведе от 19 октомври от 11:00 часа в сградата на ансамбъла.

(СН)