Обявиха конкурси за началници на два отдела в Община Стара Загора

232

Община Стара Загора обяви конкурси за избор на началници на два отдела в местната администрация – Отдел „Образование“ и Отдел „Спортни дейности“.

Кандидатите за началник на отдел „Образование“ трябва да притежават минимално образователна степен „бакалавър“ в професионално направление – Икономика, Педагогически науки, Администрация и управление, и професионален опит от минимум 4 години. Желаещите да заемат длъжността трябва да подадат документите си за участие в срок до 14 дни от деня на публикуването на обявлението за конкурса.

Кандидатите за началник на отдел „Спортни дейности“ трябва да притежават минимално образователна степен „бакалавър“ и професионален опит от минимум 4 години. Желаещите да заемат длъжността трябва да подадат документите си за участие в срок до 10 дни от деня на публикуването на обявлението за конкурса.

Двата конкурса ще преминат на два етапа – тест и интервю. До събеседване ще бъдат допуснати само издържалите теста кандидати.

Подробна информация за допълнителните изисквания към кандидатите и дейностите по длъжностните характеристики са публикувани на адрес: www.starazagora.bg/bg/konkursi-i-obyavleniya-za-rabota.

(СН)