Общински съвет Стара Загора подкрепи допълнително възнаграждение на кметове на кметства

359
За 2 часа старозагорските общински съветници успяха да приемат 81 решения

81 точки разгледаха на редовната си ноемврийска сесия старозагорските общински съветници. В началото на заседанието бе обявено, че очакваното с особен интерес предложение, свързано с увеличаването на цените на таксите и услугите в общината, не е било внесено повторно от кмета Живко Тодоров. Председателят на местния парламент Мария Динева призова отделните политически групи да стартират незабавна работа по текстовете на наредбата, която по всичко изглежда ще бъде разгледана на първо четене през идния месец.

Близо 2 часа бяха достатъчни на съветниците, за да преминат през дневния ред на заседанието, в което попаднаха и 8 допълнителни предложения. С пълно единодушие бе гласувано определянето на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметове на кметства. В мотивите си вносителят – Живко Тодоров, отбелязва, че в изпълнението на бюджета по направление „Общинска администрация“ са натрупани икономии от разходите за персонал. С цел насърчаване на дейността на кметовете на селата и в подкрепа на по-ефективното и качествено обслужване бе прието те да получат по една основна месечна заплата за постигнати резултати.

46-ото заседание на Общински съвет Стара Загора премина без особени дебати и полемики по отделните предложения. Единствено удължаването с 3 години на договора за наем на търговски обект на територията на Централния кооперативен пазар предизвика размяна на реплики. Поводът бе неодобрението на Димитър Чорбаджиев и Янков Янков от начина на управление на пазара. Двамата определиха като порочна практика удължаването на наемите и настояха за провеждане на тръжна процедура, на база на която да бъде извършено разпределение на масите. Арх. Мартин Паскалев от ГЕРБ и Петър Желязков от „Нашия град“ опонираха в хода на дебата. В крайна сметка точката беше гласувана с 44 „За“.

В хода на заседанието окончателно бяха приети промени в Наредбата за организация на предучилищното образование. Една от промените касае начина на класиране на децата в електронната система за прием с цел осигуряването на равнопоставеност на всички подали заявление за прием, без да се отчита времето на регистриране на заявлението.

Съветниците подкрепиха искането за промяна на числеността на персонала в общинската администрация във връзка със закриването на дейността на Звено „Гробищен парк“ и прехвърлянето им към ОП „Гробищни паркове“.

На старта на ноемврийското заседание отговор на поставени въпроси получиха Димитър Чорбаджиев от „Демократична България“ и Ива Ангелкова от „Възраждане“.

Живко ИВАНОВ