Общинският бюджет не е акордеон

111
Заседанието на ОбС Стара Загора

Това обяви по време на сесията на ОбС Стара Загора съветникът от ГЕРБ Деян Димитров

С 39 гласа „за“ Общински съвет Стара Загора избра Иван Иванов за временно изпълняващ длъжността кмет на село Памукчии. Както медията ни вече информира, до избора на Иванов се стигна след проведено допитване в малкото населено място. В него новоизбраният кмет събра повече от половината от гласовете на всички, участвали в символичния вот. По време на сесията против избора на Иванов се обяви общински съветник от БСП заради „допълнително осигурени“ според него 23 гласа по време на импровизирания вот, които обаче дори и след приспадането им не променят крайния резултат. След като получи доверието на останалите политически сили, Иван Иванов тържествено положи клетва като временно изпълняващ длъжността кмет на село Памукчии. Този пост той ще заема в следващите месеци до предстоящите на есен местни избори.

Далеч повече емоции предизвика извънредната точка в заседанието, внесена от общинския съветник от МК „Истината за Стара Загора“ Янко Янков, касаеща възнаграждението на кметовете и кметските наместници. Въпреки изложените от Янков аргументи представените в местния парламент политически партии не приеха предложението, а общинският съветник от БСП проф. Бойчо Биволарски призова предизборно да не се вадят политически дивиденти и Общинският съвет да не се превръща в цирк.

Пред медията ни председателят на Комисията по бюджет и финанси Деян Димитров от ГЕРБ обясни, че ангажирането на бюджета на общината с извънреден разход точно 30 дни след приемането на финансовия документ не е правилно. Той посочи също, че кметовете и кметските наместници имат влязло в сила от 1-ви януари увеличение на трудовите си възнаграждения с 10%. „Не виждам защо да правим месец по-късно извънредни разходи в приетия бюджет. Не е разумно след толкова кратко време да се насочваме към резерва на Общината. Той е за форсмажорни обстоятелства. Далеч по-логично е да изпълним увеличението от 1-ви януари“, коментира Димитров.

Общинският съветник на ГЕРБ на свой ред предложи след излизане на разчета за първото шестмесечие на изпълнението на бюджета да бъде търсена възможност за увеличение на трудовите възнаграждения на кметовете. За целта, по думите му, обаче е необходима подкрепата на всички политически сили. „Действително заплащането на кметовете в селата с население до 500 души е по-ниско и в средата на годината, когато имаме разчет за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие, се ангажирам да изготвим едно общо единно предложение, което да излезе от името на Общинския съвет. Съгласете се, че в изборна година най-много се заиграва и се обещават неща, които са свързани с общинския бюджет. Той не е акордеон и не е сериозно да го разпъваме в една или друга посока. Някои се опитват чрез популистки мерки да се представят в една по-различна светлина и то непосредствено преди избори“, заяви още Деян Димитров.

По време на сесията бяха гласувани над 60 решения.

46 от съветниците подкрепиха условията и цените за пътуването на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на общината. С приетите промени пенсионерите, навършили 68 години, с адресна регистрация в града, както и пенсия до 350 лева могат да се възползват от преференциални цени. Намаления и абонаментни карти с по-ниска стойност ползват и всички учащи – ученици, студенти и докторанти – редовно обучение, от учебните заведения, разположени на територията на Стара Загора, както и хората с над 71% намалена трудоспособност, с адресна регистрация в града. Безплатни остават едномесечните и тримесечните карти за пътуване с градския транспорт за старозагорците над 80 години.

Съветниците гласуваха още избор на независими финансови одитори за заверка на ГФО за 2018 г. и 2019 г. на общински търговски дружества със сто процента общинско участие, както и приключиха ликвидацията и заличаването от Търговския регистър на общинското дружество „Ученическо хранене“ ЕООД.

42 гласа „за“ получи бюджетната прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2020 – 2022 година.

Живко ИВАНОВ