Общинската структура на БСП се разпада

202
Факсимиле от позицията, изпратена до НС на БСП и Общопартийната контролна комисия

Решението на Националния съвет на БСП от 24 февруари да проведе извънреден избор на ръководители на Общинската организация на партията в Казанлък срещна яростен отпор на над 350 членове от общо 850. По неофициална информация още 150 искат на напуснат организацията заради дългогодишните колизии. А угодно лансираната информация, че настоящите „стари“ в БСП – Казанлък, са окупирали ръководството и не дават път на „младите“, също не отговоря на истината, защото за местните медии отдавна е известно, че в социалистическата партия в Града на розите противоборството е срещу „групата Самарски“ и всички останали, венчано през годините с оставка на един предходен председател на местната организация.

Във връзка с решението на НС на БСП в „Старозагорски новини“ бе получена позиция на членове на Общинската организация на БСП, подписана от над 350 души, която публикуваме с незначителни съкращения:

„Социалистите от Общинската организация на БСП – Казанлък, са сериозно обезпокоени, обезверени и демотивирани от решението на НС на БСП от 24.02.2018 г. за провеждане на пълен цикъл отчети и избори. Считаме, че този тенденциозен акт на НС е приет на база на безпочвените и фалшиви обвинения на някои членове на партията, желаещи да поставят организацията под контрол. Информацията на работната група, изнесена пред НС от Вяра Емилова, не отговаря на действителното организационно състояние на 126-годишната Казанлъшка организация. Не бяхме потърсени от ръководството на БСП, за да уточним фактите. Осем месеца след проверката този доклад не бе споделен нито с ОбС на БСП – Казанлък, нито с партийния актив на организацията. Този „таен“ доклад беше прочетен пред НС и пред ОблС, но пред ОбС на БСП Казанлък не!

Смятаме, че ИБ и НС без сериозни и обективни основания подкрепя едно малцинство от Общинската организация, което, с явната подкрепа на някои висши другари, системно, в продължение на повече от две години, нарушава Устава на партията, не участва в организационно-политическата дейност на организацията, не желае да се проведе принципен и конструктивен диалог за преодоляване на различията, с публичните си изяви и клеветнически изявления уронва авторитета на БСП сред обществеността на Казанлък.

Трудно можем да приемем включване на Донка Симеонова в работната група, тъй като тя на заседанието на НС зае тенденциозна, а не обективна позиция. С действията си тя подкрепя тази група, която разбива единството на Казанлъшката партийна организация.

Отново заявяваме, че Казанлъшката партийна организация, в лицето на над 850 членове от различни поколения, е единна и не е разделена на стари и млади. Под ръководството на легитимно избраните органи се осъществява активна политическа и организационна дейност и това издига нейния авторитет и влияние в община Казанлък.

Предхождащият този акт на натиск върху Казанлъшката партийна организация не е изключение, но настоящият минава всякакви принципи и норми на Устава. Предприетите действия от страна на НС не могат да бъдат тълкувани по друг начин освен като разправа с Казанлъшката партийна организация заради заявявани позиции по редица принципни въпроси.

Въз основа на гореизложеното изразяваме своя протест срещу това решение, което създава напрежение сред по-голямата част от социалистите и организациите в общината. То ще нанесе тежки поражения на организацията, ще доведе до сериозно дестабилизиране на структурите и до отлив на членове и симпатизанти. Резултатът ще бъде отново спечелване на местните избори от ГЕРБ.

Настояваме НС на БСП да преразгледа позицията си спрямо казанлъшките социалисти в съответствие с Устава и демократичните принципи на партията.“.

(СН)