Общинската комисия по безопасност на движението разгледа 36 жалби и сигнали от граждани

125

Общо 36 молби, предложения, жалби и сигнали от граждани и институции са разгледани на състоялото се днес заседание на Комисията по безопасност на движение в Община Стара Загора. Част от постъпилите заявления са били за изграждане на пешеходни пътеки и изкуствени неравности в различни части от уличната мрежа на града, както и монтиране на антипаркинг елементи (скоби или колчета) пред гаражи и търговски обекти за ограничаване достъпа на ППС.

Обсъдени са били и предложения за монтиране на пътни знаци за въвеждане на забрана за престой и паркиране, за ограничение на скоростта, знаци, указващи пешеходна пътека, и един пътен знак, забраняващ влизането на товарни автомобили над 12 тона в село Загоре.

Комисията е подкрепила предложенията за монтиране на антипаркинг колчета по тротоари с цел предотвратяване предпоставките от възникване на ПТП с участието на пешеходци.

Обсъдени са били и предложения за въвеждане на определени участъци с концентрация на ППС в границите на „Зелена зона“. Две от постъпилите предложения са били свързани с монтирането на сферични огледала поради намалена видимост на кръстовища.

Комисията по безопасност на движение е излязла със становища по сигналите, за които има правомощия. Останалите сигнали ще бъдат насочени към компетентните органи. Гражданите, подали заявления, ще получат обратна информация за взетите решения, уточниха от пресцентъра на Община Стара Загора.

(СН)