Община Стара Загора ще бъде домакин на семинар за дигиталната трансформация

125

Форумът е част от инициативата на ЕС – Европейска седмица на регионите и градовете

 

На 12 октомври Община Стара Загора ще бъде домакин на информационен семинар на тема „Готовност на регионите за дигитална трансформация – ролята на публичния и частния сектор – „Умен град“. Събитието ще се проведе през платформата ZOOM на 12 октомври от 17:00 часа, в рамките на деветнадесетото издание на инициатива на Европейския съюз – Европейска седмица на регионите и градовете (#EURegionsWeek), насочена към възстановяването на регионите и градовете, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Форумът на 12 октомври дава възможност за установяване на сътрудничество между региони и градове от цяла Европа и обединяване на всички заинтересовани страни в процеса към сближаване и приобщаване чрез учене и обмен на опит, добри практики и стимулиране на сътрудничеството.

Готови ли са регионите и в частност град Стара Загора за дигитална трансформация и каква е ролята на публичния и частния сектор в изграждането на т.нар. „Умен град“ е основната тема, която ще бъде дискутирана.

Информационната сесия има за цел да покаже ползите от дигитализацията в посока предоставяне на по-ефективни, устойчиви и приобщаващи градски услуги и среда, ориентирана към гражданите и бизнеса. Ще бъдат представени основните приоритети, определени на европейско и национално ниво, във връзка с развитието на дигитализацията и ще се обсъди напредъкът на страната в това отношение.

По време на сесията ще се представят интересни примери за дигитализация в други близки до Стара Загора градове. Участниците ще разгледат начините за взаимодействие между публичния и частния сектор. Ще се очертаят основните моменти за това как дигитализацията може да бъде приложена на местно ниво и готовността на Стара Загора за предстоящата трансформация на икономиката към енергийна неутралност и как цифровизацията може да подкрепи тази промяна.

Регистрация за събитието може да бъде направена на линк: Readiness of regions for digital transition – role of the public and private sectors – knowledge city – 12INFO21542 (swapcard.com)

(СН)