Община Стара Загора – с рекорден проект за бюджет

432
Участници в общественото обсъждане

Макрорамката за тази година е близо 150 млн. лв., при 125 млн. лв. за 2019-а

Макрорамката на проекта на бюджета на Община Стара Загора за 2020 година е 148 364 818 лева. Това бе обявено по време на общественото обсъждане на бюджета, което се проведе в сряда вечерта. В пълната зала „П. Р. Славейков“ присъстваха главният финансист на Общината Цанка Ганева, зам.-кметовете Йордан Николов, Иванка Сотирова, Милена Желева и Янчо Калоянов, секретарят Делян Иванов, общински съветници от различните групи в местния парламент, представители на администрацията и граждани.

В сравнение с миналата година, когато макрорамката е била 125 814 000 лв., настоящата е рекордна. В близо 150-те милиона, с които общинската хазна ще разполага през 2020-а, е включена субсидията за държавно делегираните дейности, собствени приходи, дейности, финансирани с общински приходи, както и преходният остатък. По време на дискусията бе обявено, че над 177 млн. лв. е общо индикативният годишен разчет за сметките за средства от ЕС и бюджета на Общината. Това представлява ръст от близо 25 млн. лв. спрямо отминалата 2019 г.

В общественото обсъждане се включиха общински съветници от различните групи в местния парламент, представители на администрацията и граждани

Запазване на фискална устойчивост, провеждане на последователна и предвидима бюджетна политика и запазване на балансиран стабилен общински бюджет са основните приоритети, които общинското ръководство на Стара Загора залага с финансовата рамка за 2020 г. С акцент ще бъде работено за предоставяне на по-качествени услуги в сферите на образованието, здравеопазването, подобряването на градската среда, модернизацията на транспортната инфраструктура и ВиК мрежата. През 2020 г. ще се работи по предходни обекти като Културния център „Стара Загора“, новия Гробищен парк, Центъра за даровити деца, както и кръговото кръстовище в кв. „Кольо Ганчев“. Предстои да бъдат разплатени около 600 000 лв. за цялостния ремонт и обновяване на бул. „Крайречен“, а по думите на Цанка Ганева и през настоящата календарна година ще продължи целенасоченото изграждане на ново улично осветление и подмяната на съществуващото до момента. В инвестиционната програма влизат и нови обекти като благоустрояването на Руския пазар, Зоопарка, изграждане на въжена градина и спортна зала в парк „Артилерийски“. С подпомагане по линия на европейските фондове ще продължи работата по проектите за модерен градски транспорт, обновяване на образователната инфраструктура, както и подобряване на качеството на атмосферния въздух. В процес на подготовка са и проектните предложения за паркоустрояване и подобряване на Станционната градина и Летния театър.

След изложението присъстващите в залата отправиха своите предложения и въпроси към ръководството на общината. Сред дискутираните теми бе възможността Община Стара Загора да задели по-голям ресурс за селата. В тази връзка Цанка Ганева посочи, че в общинската хазна влизат по средно по 4 лв. от жител на малко населено място, докато при живеещите в града стойността е 39 лв. „Предвидени са ремонти на библиотеки и читалища в селата, както и подобряване на общинската инфраструктура. Искам да подчертая, че всичко, което успеем да привлечем като ресурс за малките населени места, ще отиде само и единствено за тях“, отбеляза Цанка Ганева. От залата се чуха още предложения за създаване на Фонд за безопасност на движението, както и Община Стара Загора, по примера на Казанлък, да организира безплатна кастрация за животни. Зам.-кметът Милена Желева подчерта, че се прави всичко възможно културният календар на общината да стане още по-атрактивен.

За разглеждане и гласуване бюджетът ще влезе в залата на Общинския съвет на 13 февруари, тогава местният парламент ще разгледа в детайли и финализира неговата рамка.

Живко ИВАНОВ