Община Стара Загора призовава гражданите да използват възможността за онлайн преброяване

149

Преди 10 години 51.7% от жителите на общината са се възползвали от тази възможност, при 41.2% средно за страната

Община Стара Загора призовава днес всички жители да се преброят електронно. „Днес вече всички използват онлайн услуги, затова нека покажем още по-добри резултати“, призова секретарят на местната администрация, който счита още, че това е и най-безопасният начин за опазване здравето и живота на всички ангажирани в преброителния процес.

Електронното преброяване на населението и жилищния фонд в Република България започна на 7 септември и ще продължи до 24:00 часа на 17 септември.

При преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г. електронно са се преброили 51.7% от постоянно живеещите в общината и 57.7% от постоянно живеещите в град Стара Загора, при 40.8% за областта и 41.2% за страната, което прави Община Стара Загора сред първите.

От 18 септември до 3 октомври 2021 г. всяко домакинство ще бъде посетено от преброител. Тези, които вече са се възползвали от онлайн преброяването, единственото, което трябва да направят, е да предадат на преброителя 15-цифрения код, който се генерира от системата за Преброяване.

Подробни указания за регистрацията в портала на електронното преброяване могат да бъдат намерени на страницата census2021.bg или на сайта на НСИ.

(СН)