Община Стара Загора получи награда за социална отговорност

82
Наградата на Община Загора бе връчена от председателя на НАСО и получена от зам.-кмета Йордан Николов

По време на днешното заседание на Общинския съвет Община Стара Загора получи юбилейна награда „10 години партньорство за социална отговорност“. Тя бе присъдена от Националния алианс за социална отговорност (НАСО) за активни социално отговорни политики и цялостен принос за социалното развитие на България.

Отличието получи зам.-кметът Йордан Николов, който благодари за високата оценка на Общината от името на кмета Живко Тодоров. Наградата бе връчена от Георги Георгиев, председател на НАСО.

В зала 2 на Община Стара Загора днес се проведе и Регионална среща на представители на социални услуги и на социално отговорни работодатели. В нея участваха представители на институциите, предлагащи социални услуги, на работодатели и на институции, които имат отношение към хората с увреждания.

„С колегите от Стара Загора работим прекрасно, поздравления за наградата на Община Стара Загора, тук има добри практики и условия да се надгражда и да се развива постигнатото“, сподели Георги Георгиев. Той представи проекта „Партньорство за по-добър живот“, чиято идея е да се изгради активно партньорство в социалната сфера, внасяне на европейски опит и популяризиран на българска почва за осигуряване на по-добро качество на живота у нас за хората, които имат нужда.

Според Георгиев развитието на социалните услуги в България е една от успешно развиващите се сфери, но като контрапункт стои въпросът за заетостта на хората с увреждания. По данни на НАСО у нас има 1.4 млн. хора с увреждания, от които 840 000 са в трудоспособна възраст. От тях обаче само 99 000 работят на отворения пазар на труда и 1000 са в специализирани предприятия. По време на срещата бяха представени и различните форми на подкрепа, които обаче са недостатъчни, затова бе изказано мнение, че има нужда от нов подход и нови решения, необходимо е обединение на всички, които имат отношение към този сектор.

От НАСО предлагат създаването на две национални мрежи. Едната да е на социалните услуги, а втората – на социално отговорните работодатели.

(СН)