Община Стара Загора обяви процедура за подбор на лични асистенти по eвропроект

204

Във връзка с изпълнението на проект „Заедно за независим живот“ Община Стара Загора обяви набиране и подбор на кандидати за лични асистенти.

Към края на месец февруари обслужваните потребители са 150. Назначени са 128 лични асистенти, 20 социални асистенти, две медицински сестри, един рехабилитатор и един психолог, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Проектът е финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Кандидатите за лични асистенти трябва да подадат документите си лично в сградата на Общинска администрация – Стара Загора, на адрес: бул. „Цар Симеон Велики“ No 107, ет. 7, стая 719. Приемът е всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, в срок от 7 до 20 март включително.

Обявление за подбор и образци на документи могат да бъдат намерени на официалната интернет страница на Община Стара Загора.

(СН)