Община Павел баня спечели проект за ново обзавеждане на Дома за стари хора в с. Търничени

124

Проектът на Община Павел баня – „Обзавеждане на Дом за стари хора в с. Търничени“, e класиран на първо място от Управителния съвет на Фонд „Социална закрила“, съобщиха от пресцентъра на местната управа. Заседанието се е провело на 28 април т.г., като сред класираните 42 проекта най-голям брой точки е получил този на Павел баня.

Проектът на Общината е за подновяване на оборудването на Дома за стари хора в Търничени. „Искаме да заменим старите легла и гардероби с нови, да сложим нови дивани и подменим кухненското оборудване. Проектът ще ни даде тази възможност. В Дома са настанени 15 души. Капацитетът не е голям, но независимо от числеността наш дълг е да се грижим за тези хора“, коментира кметът Иса Бесоолу, чиято политика е насочена към подобряване качеството на живот на всички възрастови групи в общината, но най вече на най-уязвимите – възрастните хора.

До изтичане на крайния срок – 31 март 2022 г., във Фонд „Социална закрила“ са постъпили 60 проектни предложения. След извършената проверка за административно съответствие и допустимост са класирани 42 проекта. В рамките на бюджета по Компонент 1 са одобрени 25 проекта на обща стойност 798 633.98 лв.

(СН)