Община Казанлък ще подпомогне общинската болница с 2 имота

134

С 2 имота Община Казанлък да подпомогне финансовата стабилност на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД бе предложено днес на заседанието на местния парламент. Имотите, общинска собственост, ще бъдат предложени за продажба, а получените суми ще бъдат предоставени на общинската многопрофилна болница за покриване на стари задължения или за инвестиции.

Предложението бе направено от д-р Стефка Димитрова, председател на Комисията по здравеопазване към местния парламент. В мотивите се посочва, че дружеството е с очаквана загуба в размер на 170 000 лв. към края на миналата година, с което общата натрупана загуба нараства до 2 092 000 лв. В същото време, задълженията на болничното заведение към доставчици достигат 1 313 000 лв. Тъй като дружеството не разполага с лостове за предприемане на кризисни мерки, а Общината – със свободни средства, след проведени разговори ще бъдат предприети оздравителни действия за гарантиране на обслужването на жителите на града и общината от МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“.

(СН)