Община Казанлък търси специалисти за нова социална услуга

289

Длъжностите са за работа с деца с тежки ментални увреждания и техните семейства

Във връзка с организиране управлението и функционирането на Дневния център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства в Града на розите Община Казанлък обяви подбор за заемане на следните длъжности: ръководител; социален работник; педагог/социален педагог; специален педагог/социален педагог; психолог; рехабилитатор; логопед; медицинска сестра; трудотерапевт; детегледачка; касиер/домакин; счетоводител; шофьор; общ работник/огняр и хигиенист.

Изискванията за заемане на някоя от длъжностите може да намерите на линк: https://www.kazanlak.bg/cat-689.html, или в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ No 6, Център за административно обслужване, гише No 5.

Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции, могат да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък – Център за информация и услуги на гражданите, гише No 5, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа. Срокът за подаване на документи е до 15.09.2021 г., 17:30 ч. включително.

Община Казанлък изпълнява проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Новата социалната услуга ще даде възможност на семействата на деца и младежи с тежки множествени увреждания да се реализират професионално, да преодолеят социалната изолация и да получат професионална подкрепа и помощ в отглеждането на своето поколение.

Общата стойност на проекта е 1 065 169.79 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ.

В Дневния център ще бъде предоставена подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства, живеещи на територията на община Казанлък. Услугата ще е с капацитет от 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативна услуга.

Услугата в Дневния център ще се предоставя в рамките на проекта за 25 месеца считано от 10.10.2021 г., след което ще се финансира от държавния бюджет, уточняват от пресцентъра на Община Казанлък.

(СН)