Община Казанлък спечели проект за ново обзавеждане на Дом за стари хора No 1

57
Дом за възрастни хора No1 в Казанлък

Проектът на Община Казанлък „Закупуване на обзавеждане за спалните помещения на Дом за стари хора, гр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин“ No 52″ е сред одобрените за 2019 г. от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Общината е планирала закупуване на нови легла, матраци и индивидуални шкафчета за 60 потребители, настанени в дома, което ще им създаде удобства, близки до домашния уют. Срокът за реализация е 4 месеца. Така в края на лятото възрастните хора в дома и техните близки ще могат да се възползват от постигнатите подобрени условия за живот.

Общата стойност на проекта е в максимален размер от 30 000 лева, съгласно регламента за кандидатстване на Фонд „Социална закрила“. От тях 27 000 лева са безвъзмездно финансиране от Фонда и 3 000 лева – съфинансиране от Общината.

Дом за стари хора No 1 в Казанлък работи от юни 1967 година. Социалната услуга е делегирана от държавата дейност, доставчик на която е Общината. Жилищната сграда е на четири етажа, с 58 броя спални помещения и капацитет от 122 човека.

Персоналът, работещ в дома, има необходимата квалификация и опит. Грижи за настанените възрастни хора полагат социални работници, медицински специалисти и рехабилитатори. Социалните услуги за възрастни хора са сред най-търсените в региона, отчитат от Община Казанлък.

(СН)